Remove duplicates. Two exact ones and a pretty close one.
authorFabian Keil <fk@fabiankeil.de>
Sat, 29 Aug 2009 09:47:29 +0000 (11:47 +0200)
committerSimon Josefsson <simon@josefsson.org>
Mon, 31 Aug 2009 10:49:20 +0000 (12:49 +0200)
commit05bbf08b39e67a91b1de34af18550cab347bbd28
tree694a859e3e38a91456ba2fefd4825d391ad12843
parent62edfa4eb29d6ed91d236312a5efa83c70c9c8cd
Remove duplicates. Two exact ones and a pretty close one.

Signed-off-by: Simon Josefsson <simon@josefsson.org>
THANKS