Add NEWS entries. Use copyright ranges (now permitted).
authorSimon Josefsson <simon@josefsson.org>
Tue, 2 Aug 2011 23:09:43 +0000 (01:09 +0200)
committerSimon Josefsson <simon@josefsson.org>
Tue, 2 Aug 2011 23:10:52 +0000 (01:10 +0200)
commit5ca16d756ababb14e31d09ac4f1c1514de2ff5b9
tree7ec35dd849e3043387b6d8e7e93901daf1b9d961
parent05dac5357d4069b458d820a1af716d2ef08c73d2
Add NEWS entries.  Use copyright ranges (now permitted).
NEWS
README