updated gnulib.
[gnutls:gnutls.git] / build-aux / gendocs.sh
2013-04-28 Nikos Mavrogiannop... Avoid linking the library on librt.
2013-02-28 Nikos Mavrogiannop... updated gnulib
2012-11-20 Nikos Mavrogiannop... use gnulib to detect iconv.
2012-10-02 Nikos Mavrogiannop... Updated gnulib and added hash-pjw-bare
2012-01-20 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2010-12-06 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2010-10-14 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2010-05-28 Simon JosefssonUpdate gnulib files, use valgrind-tests module, fix...
2010-04-21 Simon JosefssonChmod +x.
2010-02-17 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2010-01-26 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-09-22 Simon JosefssonChmod.
2009-09-11 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-20 Simon JosefssonBump version.
2009-04-16 Simon JosefssonMerge branch 'master' of jas@git.sv.gnu.org:/srv/git...
2009-04-13 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-01-07 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-06-04 Simon JosefssonMerge branch 'gnutls_with_netconf'
2008-04-28 Simon JosefssonMerge branch 'master' of ssh://jas@git.sv.gnu.org/srv...
2008-04-28 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-03-10 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-01-19 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2007-12-09 Simon JosefssonUpdate gnulib.
2007-07-12 Simon JosefssonUpdate.
2007-04-03 Simon JosefssonUpdate.
2007-03-05 Simon JosefssonFixes for build-aux.