Updated gnulib.
[gnutls:gnutls.git] / build-aux / snippet /
2012-07-17 Nikos Mavrogiannop... Updated gnulib.
2012-01-08 Nikos Mavrogiannop... Updated gnulib and added usleep and getaddrinfo modules.
2011-08-02 Simon JosefssonUpdate gnulib files. Fix syntax-check usage.