Update gnulib files.
[gnutls:gnutls.git] / gl / getdelim.c
2008-04-13 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-03-08 NikosMerge branch 'master' of ssh://nmav@git.sv.gnu.org...
2008-03-05 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2007-12-09 Simon JosefssonUpdate gnulib.
2007-08-23 Simon JosefssonUpgrade gnulib files.
2006-10-30 Simon JosefssonUpdate.
2006-10-21 Simon JosefssonAdd lgl/ for LGPLed gnulib modules (for lib/) and use...
2005-10-07 Simon JosefssonUpdate.
2005-09-21 Simon JosefssonRemove error module.
2005-09-02 Simon JosefssonUpdate gnulib.
2005-08-12 Simon JosefssonUpdate.
2005-08-12 Simon JosefssonUpdate.