Update gnulib files.
[gnutls:gnutls.git] / maint.mk
2009-04-27 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-27 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-24 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-17 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-15 Nikos Mavrogiannop... Merge branch 'master' of ssh://git.sv.gnu.org/srv/git...
2009-04-11 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2009-04-03 Nikos Mavrogiannop... Merge branch 'master' of ssh://git.sv.gnu.org/srv/git...
2009-03-30 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-12-10 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-11-21 Nikos Mavrogiannop... Merge branch 'master' of ssh://git.sv.gnu.org/srv/git...
2008-11-18 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-11-03 Nikos Mavrogiannop... Merge branch 'master' of ssh://git.sv.gnu.org/srv/git...
2008-11-03 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-10-29 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-08-31 Nikos Mavrogiannop... Merge branch 'master' of ssh://git.sv.gnu.org/srv/git...
2008-08-29 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-06-04 Simon JosefssonMerge branch 'gnutls_with_netconf'
2008-05-20 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2008-04-17 Ludovic CourtèsMerge branch 'master' of ssh://civodul@git.savannah...
2008-03-29 NikosMerge branch 'master' of ssh://nmav@git.sv.gnu.org...
2008-03-25 Simon JosefssonUpdate gnulib files.
2007-03-05 Simon JosefssonFixes for build-aux.
2006-03-08 Simon JosefssonUpdate.
2006-03-03 Simon JosefssonUpdate.
2006-03-03 Simon JosefssonUpdate.
2006-03-01 Simon JosefssonUpdate.
2006-02-14 Simon JosefssonAdd maintainer-makefile module.