Fix typo, TransferProgressBarDelete -> TransferProgressBarDelegate
authorBernd Buschinski <b.buschinski@web.de>
Tue, 26 Jan 2010 13:37:11 +0000 (14:37 +0100)
committerBernd Buschinski <b.buschinski@web.de>
Tue, 26 Jan 2010 13:37:11 +0000 (14:37 +0100)
commit0f13b9d8018798e1587722be2162093f86b11a35
tree12316ba35feb9ccea5e9e342481eec69f17d7744
parent9c180cf1c4085eb1ff390493db617ffb389bfb25
Fix typo, TransferProgressBarDelete -> TransferProgressBarDelegate
src/dcc/transferlistmodel.cpp
src/dcc/transferlistmodel.h
src/dcc/transferview.cpp