ടെക്‍ എന്നതു ചില്ലാക്കി
authorAnivar Aravind <anivar.aravind@gmail.com>
Mon, 3 Jun 2013 14:41:12 +0000 (20:11 +0530)
committerAnivar Aravind <anivar.aravind@gmail.com>
Mon, 3 Jun 2013 14:41:12 +0000 (20:11 +0530)
commit11f2984af7c3c2df62306239398023b393295778
tree0376733c322548fcf5fa0041c5d08b20bf25219f
parente3ea443d87e2ff0216bca0f0493ea1525e2fbb65
ടെക്‍ എന്നതു ചില്ലാക്കി
akam-hashim-foreword.tex