glib2.0_2.20.1
[mer:glib2_0.git] / po / bg.po
1 # Bulgarian translation for glib po-file.
2 # Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3 # Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: glib trunk\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-04-09 18:27-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-03-17 14:06+0200\n"
12 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19 #: glib/gbookmarkfile.c:737
20 #, c-format
21 msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
22 msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
23
24 #: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
25 #: glib/gbookmarkfile.c:936
26 #, c-format
27 msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
28 msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
29
30 #: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
31 #: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
32 #, c-format
33 msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
34 msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
35
36 #: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
37 #: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
38 #, c-format
39 msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
40 msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
41
42 #: glib/gbookmarkfile.c:1793
43 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
44 msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
45
46 #: glib/gbookmarkfile.c:1994
47 #, c-format
48 msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
49 msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
50
51 #: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
52 #: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
53 #: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
54 #: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
55 #: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
56 #: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
57 #: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
58 #: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
59 #: glib/gbookmarkfile.c:3691
60 #, c-format
61 msgid "No bookmark found for URI '%s'"
62 msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
63
64 #: glib/gbookmarkfile.c:2372
65 #, c-format
66 msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
67 msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
68
69 #: glib/gbookmarkfile.c:2457
70 #, c-format
71 msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
72 msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
73
74 #: glib/gbookmarkfile.c:2836
75 #, c-format
76 msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
77 msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
78
79 #: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
80 #, c-format
81 msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
82 msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
83
84 #: glib/gbookmarkfile.c:3417
85 #, c-format
86 msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
87 msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
88
89 #: glib/gconvert.c:431 glib/gconvert.c:509 glib/giochannel.c:1230
90 #, c-format
91 msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
92 msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
93
94 #: glib/gconvert.c:435 glib/gconvert.c:513
95 #, c-format
96 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
97 msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
98
99 #: glib/gconvert.c:632 glib/gconvert.c:1017 glib/giochannel.c:1402
100 #: glib/giochannel.c:1444 glib/giochannel.c:2288 glib/gutf8.c:964
101 #: glib/gutf8.c:1413
102 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
103 msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
104
105 #: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:944 glib/giochannel.c:1409
106 #: glib/giochannel.c:2300
107 #, c-format
108 msgid "Error during conversion: %s"
109 msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
110
111 #: glib/gconvert.c:669 glib/gutf8.c:960 glib/gutf8.c:1164 glib/gutf8.c:1305
112 #: glib/gutf8.c:1409
113 msgid "Partial character sequence at end of input"
114 msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
115
116 #: glib/gconvert.c:919
117 #, c-format
118 msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
119 msgstr ""
120 "Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
121
122 #: glib/gconvert.c:1737
123 #, c-format
124 msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
125 msgstr ""
126 "Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
127 "система)"
128
129 #: glib/gconvert.c:1747
130 #, c-format
131 msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
132 msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
133
134 #: glib/gconvert.c:1764
135 #, c-format
136 msgid "The URI '%s' is invalid"
137 msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
138
139 #: glib/gconvert.c:1776
140 #, c-format
141 msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
142 msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
143
144 #: glib/gconvert.c:1792
145 #, c-format
146 msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
147 msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
148
149 #: glib/gconvert.c:1887
150 #, c-format
151 msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
152 msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
153
154 #: glib/gconvert.c:1897
155 msgid "Invalid hostname"
156 msgstr "Неправилно име на хост"
157
158 #: glib/gdir.c:110 glib/gdir.c:130
159 #, c-format
160 msgid "Error opening directory '%s': %s"
161 msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
162
163 #: glib/gfileutils.c:532 glib/gfileutils.c:620
164 #, c-format
165 msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
166 msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
167
168 #: glib/gfileutils.c:547
169 #, c-format
170 msgid "Error reading file '%s': %s"
171 msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
172
173 #: glib/gfileutils.c:561
174 #, c-format
175 msgid "File \"%s\" is too large"
176 msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
177
178 #: glib/gfileutils.c:644
179 #, c-format
180 msgid "Failed to read from file '%s': %s"
181 msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
182
183 #: glib/gfileutils.c:695 glib/gfileutils.c:782
184 #, c-format
185 msgid "Failed to open file '%s': %s"
186 msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
187
188 #: glib/gfileutils.c:712 glib/gmappedfile.c:133
189 #, c-format
190 msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
191 msgstr ""
192 "Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
193 "fstat(): %s"
194
195 #: glib/gfileutils.c:746
196 #, c-format
197 msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
198 msgstr ""
199 "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
200
201 #: glib/gfileutils.c:854
202 #, c-format
203 msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
204 msgstr ""
205 "Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
206 "g_rename(): %s"
207
208 #: glib/gfileutils.c:896 glib/gfileutils.c:1328
209 #, c-format
210 msgid "Failed to create file '%s': %s"
211 msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
212
213 #: glib/gfileutils.c:910
214 #, c-format
215 msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
216 msgstr ""
217 "Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
218 "(): %s"
219
220 #: glib/gfileutils.c:935
221 #, c-format
222 msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223 msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
224
225 #: glib/gfileutils.c:954
226 #, c-format
227 msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
228 msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
229
230 #: glib/gfileutils.c:979
231 #, c-format
232 msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
233 msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
234
235 #: glib/gfileutils.c:997
236 #, c-format
237 msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
238 msgstr ""
239 "Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
240
241 #: glib/gfileutils.c:1115
242 #, c-format
243 msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
244 msgstr ""
245 "Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
246 "g_unlink(): %s"
247
248 #: glib/gfileutils.c:1290
249 #, c-format
250 msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
251 msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
252
253 #: glib/gfileutils.c:1303
254 #, c-format
255 msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
256 msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
257
258 #: glib/gfileutils.c:1742
259 #, c-format
260 msgid "%.1f KB"
261 msgstr "%.1f KB"
262
263 #: glib/gfileutils.c:1747
264 #, c-format
265 msgid "%.1f MB"
266 msgstr "%.1f MB"
267
268 #: glib/gfileutils.c:1752
269 #, c-format
270 msgid "%.1f GB"
271 msgstr "%.1f GB"
272
273 #: glib/gfileutils.c:1795
274 #, c-format
275 msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
276 msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
277
278 #: glib/gfileutils.c:1816
279 msgid "Symbolic links not supported"
280 msgstr "Символни връзки не се поддържат"
281
282 #: glib/giochannel.c:1234
283 #, c-format
284 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
285 msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
286
287 #: glib/giochannel.c:1579
288 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
289 msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
290
291 #: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1884 glib/giochannel.c:1971
292 msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
293 msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
294
295 #: glib/giochannel.c:1707 glib/giochannel.c:1784
296 msgid "Channel terminates in a partial character"
297 msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
298
299 #: glib/giochannel.c:1770
300 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
301 msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
302
303 #: glib/gmappedfile.c:116
304 #, c-format
305 msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
306 msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
307
308 #: glib/gmappedfile.c:193
309 #, c-format
310 msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
311 msgstr ""
312 "Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
313 "%s"
314
315 #: glib/gmarkup.c:255 glib/gmarkup.c:295
316 #, c-format
317 msgid "Error on line %d char %d: "
318 msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
319
320 #: glib/gmarkup.c:389
321 #, c-format
322 msgid "Error on line %d: %s"
323 msgstr "Грешка на ред %d: %s"
324
325 #: glib/gmarkup.c:493
326 msgid ""
327 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
328 msgstr ""
329 "Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
330 "последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
331
332 #: glib/gmarkup.c:503
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
336 "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
337 "it as &amp;"
338 msgstr ""
339 "Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
340 "започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
341 "последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
342
343 #: glib/gmarkup.c:537
344 #, c-format
345 msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
346 msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
347
348 #: glib/gmarkup.c:574
349 #, c-format
350 msgid "Entity name '%s' is not known"
351 msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
352
353 #: glib/gmarkup.c:585
354 msgid ""
355 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
356 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
357 msgstr ""
358 "Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
359 "амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
360 "амперсанда чрез „&amp;“"
361
362 #: glib/gmarkup.c:638
363 #, c-format
364 msgid ""
365 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
366 "reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
367 msgstr ""
368 "Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
369 "(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
370
371 #: glib/gmarkup.c:660
372 #, c-format
373 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
374 msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
375
376 #: glib/gmarkup.c:675
377 msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
378 msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
379
380 #: glib/gmarkup.c:685
381 msgid ""
382 "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
383 "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
384 "as &amp;"
385 msgstr ""
386 "Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
387 "без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
388 "чрез „&amp;“"
389
390 #: glib/gmarkup.c:771
391 msgid "Unfinished entity reference"
392 msgstr "Незавършена заместваща последователност"
393
394 #: glib/gmarkup.c:777
395 msgid "Unfinished character reference"
396 msgstr "Незавършен указател на знак"
397
398 #: glib/gmarkup.c:1063
399 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
400 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
401
402 #: glib/gmarkup.c:1091
403 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
404 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
405
406 #: glib/gmarkup.c:1130
407 #, c-format
408 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
409 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
410
411 #: glib/gmarkup.c:1168
412 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
413 msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
414
415 #: glib/gmarkup.c:1208
416 #, c-format
417 msgid ""
418 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
419 "element name"
420 msgstr ""
421 "„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
422
423 #: glib/gmarkup.c:1276
424 #, c-format
425 msgid ""
426 "Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
427 "s'"
428 msgstr ""
429 "Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
430 "с „>“"
431
432 #: glib/gmarkup.c:1365
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
436 msgstr ""
437 "Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
438 "s“"
439
440 #: glib/gmarkup.c:1407
441 #, c-format
442 msgid ""
443 "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
444 "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
445 "character in an attribute name"
446 msgstr ""
447 "Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
448 "завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
449 "вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
450
451 #: glib/gmarkup.c:1493
452 #, c-format
453 msgid ""
454 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
455 "giving value for attribute '%s' of element '%s'"
456 msgstr ""
457 "Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
458 "се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
459
460 #: glib/gmarkup.c:1635
461 #, c-format
462 msgid ""
463 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
464 "begin an element name"
465 msgstr ""
466 "„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
467
468 #: glib/gmarkup.c:1675
469 #, c-format
470 msgid ""
471 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
472 "allowed character is '>'"
473 msgstr ""
474 "„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
475 "Позволен е знакът „>“"
476
477 #: glib/gmarkup.c:1686
478 #, c-format
479 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
480 msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
481
482 #: glib/gmarkup.c:1695
483 #, c-format
484 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
485 msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
486
487 #: glib/gmarkup.c:1858
488 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
489 msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
490
491 #: glib/gmarkup.c:1872
492 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
493 msgstr ""
494 "Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
495
496 #: glib/gmarkup.c:1880 glib/gmarkup.c:1925
497 #, c-format
498 msgid ""
499 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
500 "element opened"
501 msgstr ""
502 "Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е „%"
503 "s“"
504
505 #: glib/gmarkup.c:1888
506 #, c-format
507 msgid ""
508 "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
509 "the tag <%s/>"
510 msgstr ""
511 "Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
512 "етикета <%s/>"
513
514 #: glib/gmarkup.c:1894
515 msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
516 msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
517
518 #: glib/gmarkup.c:1900
519 msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
520 msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
521
522 #: glib/gmarkup.c:1905
523 msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
524 msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
525
526 #: glib/gmarkup.c:1911
527 msgid ""
528 "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
529 "name; no attribute value"
530 msgstr ""
531 "Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
532 "атрибута. Атрибутът няма стойност"
533
534 #: glib/gmarkup.c:1918
535 msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
536 msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
537
538 #: glib/gmarkup.c:1934
539 #, c-format
540 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
541 msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
542
543 #: glib/gmarkup.c:1940
544 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
545 msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
546
547 #: glib/gregex.c:131
548 msgid "corrupted object"
549 msgstr "повреден обект"
550
551 #: glib/gregex.c:133
552 msgid "internal error or corrupted object"
553 msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
554
555 #: glib/gregex.c:135
556 msgid "out of memory"
557 msgstr "недостатъчно памет"
558
559 #: glib/gregex.c:140
560 msgid "backtracking limit reached"
561 msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
562
563 #: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
564 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
565 msgstr ""
566 "шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
567
568 #: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2019
569 msgid "internal error"
570 msgstr "вътрешна грешка"
571
572 #: glib/gregex.c:162
573 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
574 msgstr ""
575 "обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
576
577 #: glib/gregex.c:171
578 msgid "recursion limit reached"
579 msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
580
581 #: glib/gregex.c:173
582 msgid "workspace limit for empty substrings reached"
583 msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
584
585 #: glib/gregex.c:175
586 msgid "invalid combination of newline flags"
587 msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
588
589 #: glib/gregex.c:179
590 msgid "unknown error"
591 msgstr "непозната грешка"
592
593 #: glib/gregex.c:199
594 msgid "\\ at end of pattern"
595 msgstr "„\\“ в края на шаблон"
596
597 #: glib/gregex.c:202
598 msgid "\\c at end of pattern"
599 msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
600
601 #: glib/gregex.c:205
602 msgid "unrecognized character follows \\"
603 msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
604
605 #: glib/gregex.c:212
606 msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
607 msgstr ""
608 "тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
609 "„\\u“, „\\U“)"
610
611 #: glib/gregex.c:215
612 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
613 msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
614
615 #: glib/gregex.c:218
616 msgid "number too big in {} quantifier"
617 msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
618
619 #: glib/gregex.c:221
620 msgid "missing terminating ] for character class"
621 msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
622
623 #: glib/gregex.c:224
624 msgid "invalid escape sequence in character class"
625 msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
626
627 #: glib/gregex.c:227
628 msgid "range out of order in character class"
629 msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
630
631 #: glib/gregex.c:230
632 msgid "nothing to repeat"
633 msgstr "няма какво да се повтори"
634
635 #: glib/gregex.c:233
636 msgid "unrecognized character after (?"
637 msgstr "непознат знак след „(?“"
638
639 #: glib/gregex.c:237
640 msgid "unrecognized character after (?<"
641 msgstr "непознат знак след „(?<“"
642
643 #: glib/gregex.c:241
644 msgid "unrecognized character after (?P"
645 msgstr "непознат знак след „(?P“"
646
647 #: glib/gregex.c:244
648 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
649 msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
650
651 #: glib/gregex.c:247
652 msgid "missing terminating )"
653 msgstr "липсва завършваща „)“"
654
655 #: glib/gregex.c:251
656 msgid ") without opening ("
657 msgstr "„)“ без отваряща „(“"
658
659 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
660 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
661 #.
662 #: glib/gregex.c:258
663 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
664 msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
665
666 #: glib/gregex.c:261
667 msgid "reference to non-existent subpattern"
668 msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
669
670 #: glib/gregex.c:264
671 msgid "missing ) after comment"
672 msgstr "липсваща „)“ след коментар"
673
674 #: glib/gregex.c:267
675 msgid "regular expression too large"
676 msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
677
678 #: glib/gregex.c:270
679 msgid "failed to get memory"
680 msgstr "неуспех при получаването на памет"
681
682 #: glib/gregex.c:273
683 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
684 msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
685
686 #: glib/gregex.c:276
687 msgid "malformed number or name after (?("
688 msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
689
690 #: glib/gregex.c:279
691 msgid "conditional group contains more than two branches"
692 msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
693
694 #: glib/gregex.c:282
695 msgid "assertion expected after (?("
696 msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
697
698 #: glib/gregex.c:285
699 msgid "unknown POSIX class name"
700 msgstr "непознато име на клас по POSIX"
701
702 #: glib/gregex.c:288
703 msgid "POSIX collating elements are not supported"
704 msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
705
706 #: glib/gregex.c:291
707 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
708 msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
709
710 #: glib/gregex.c:294
711 msgid "invalid condition (?(0)"
712 msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
713
714 #: glib/gregex.c:297
715 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
716 msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
717
718 #: glib/gregex.c:300
719 msgid "recursive call could loop indefinitely"
720 msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
721
722 #: glib/gregex.c:303
723 msgid "missing terminator in subpattern name"
724 msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
725
726 #: glib/gregex.c:306
727 msgid "two named subpatterns have the same name"
728 msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
729
730 #: glib/gregex.c:309
731 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
732 msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
733
734 #: glib/gregex.c:312
735 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
736 msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
737
738 #: glib/gregex.c:315
739 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
740 msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
741
742 #: glib/gregex.c:318
743 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
744 msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
745
746 #: glib/gregex.c:321
747 msgid "octal value is greater than \\377"
748 msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
749
750 #: glib/gregex.c:324
751 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
752 msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
753
754 #: glib/gregex.c:327
755 msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
756 msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
757
758 #: glib/gregex.c:330
759 msgid "inconsistent NEWLINE options"
760 msgstr "несъвместими опции за нов ред"
761
762 #: glib/gregex.c:333
763 msgid ""
764 "\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
765 msgstr ""
766 "„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
767 "евентуално във фигурни скоби"
768
769 #: glib/gregex.c:338
770 msgid "unexpected repeat"
771 msgstr "неочаквано повторение"
772
773 #: glib/gregex.c:342
774 msgid "code overflow"
775 msgstr "препълване на кода"
776
777 #: glib/gregex.c:346
778 msgid "overran compiling workspace"
779 msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
780
781 #: glib/gregex.c:350
782 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
783 msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
784
785 #: glib/gregex.c:526 glib/gregex.c:1607
786 #, c-format
787 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
788 msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
789
790 #: glib/gregex.c:1098
791 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
792 msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
793
794 #: glib/gregex.c:1107
795 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
796 msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
797
798 #: glib/gregex.c:1161
799 #, c-format
800 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
801 msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
802
803 #: glib/gregex.c:1197
804 #, c-format
805 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
806 msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
807
808 #: glib/gregex.c:2035
809 msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
810 msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
811
812 #: glib/gregex.c:2051
813 msgid "hexadecimal digit expected"
814 msgstr "очаква се шестнайсетично число"
815
816 #: glib/gregex.c:2091
817 msgid "missing '<' in symbolic reference"
818 msgstr "в символния указател липсва „<“"
819
820 #: glib/gregex.c:2100
821 msgid "unfinished symbolic reference"
822 msgstr "незавършен символен указател"
823
824 #: glib/gregex.c:2107
825 msgid "zero-length symbolic reference"
826 msgstr "символен указател с нулева дължина"
827
828 #: glib/gregex.c:2118
829 msgid "digit expected"
830 msgstr "очаква се цифра"
831
832 #: glib/gregex.c:2136
833 msgid "illegal symbolic reference"
834 msgstr "неправилен символен указател"
835
836 #: glib/gregex.c:2198
837 msgid "stray final '\\'"
838 msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
839
840 #: glib/gregex.c:2202
841 msgid "unknown escape sequence"
842 msgstr "непозната екранираща последователност"
843
844 #: glib/gregex.c:2212
845 #, c-format
846 msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
847 msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
848
849 #: glib/gshell.c:70
850 msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
851 msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
852
853 #: glib/gshell.c:160
854 msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
855 msgstr ""
856 "Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
857
858 #: glib/gshell.c:538
859 #, c-format
860 msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
861 msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
862
863 #: glib/gshell.c:545
864 #, c-format
865 msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
866 msgstr ""
867 "Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
868
869 #: glib/gshell.c:557
870 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
871 msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
872
873 #: glib/gspawn-win32.c:283
874 msgid "Failed to read data from child process"
875 msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
876
877 #: glib/gspawn-win32.c:298 glib/gspawn.c:1468
878 #, c-format
879 msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
880 msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
881
882 #: glib/gspawn-win32.c:336 glib/gspawn-win32.c:344 glib/gspawn.c:1132
883 #, c-format
884 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
885 msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
886
887 #: glib/gspawn-win32.c:367 glib/gspawn.c:1337
888 #, c-format
889 msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
890 msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
891
892 #: glib/gspawn-win32.c:373 glib/gspawn-win32.c:492
893 #, c-format
894 msgid "Failed to execute child process (%s)"
895 msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
896
897 #: glib/gspawn-win32.c:442
898 #, c-format
899 msgid "Invalid program name: %s"
900 msgstr "Неправилно име на програма: %s"
901
902 #: glib/gspawn-win32.c:452 glib/gspawn-win32.c:720 glib/gspawn-win32.c:1276
903 #, c-format
904 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
905 msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
906
907 #: glib/gspawn-win32.c:463 glib/gspawn-win32.c:735 glib/gspawn-win32.c:1309
908 #, c-format
909 msgid "Invalid string in environment: %s"
910 msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
911
912 #: glib/gspawn-win32.c:716 glib/gspawn-win32.c:1257
913 #, c-format
914 msgid "Invalid working directory: %s"
915 msgstr "Неправилна работна папка: %s"
916
917 #: glib/gspawn-win32.c:781
918 #, c-format
919 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
920 msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
921
922 #: glib/gspawn-win32.c:995
923 msgid ""
924 "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
925 "process"
926 msgstr ""
927 "Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
928 "процес"
929
930 #: glib/gspawn.c:188
931 #, c-format
932 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
933 msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
934
935 #: glib/gspawn.c:325
936 #, c-format
937 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
938 msgstr ""
939 "Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
940
941 #: glib/gspawn.c:408
942 #, c-format
943 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
944 msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
945
946 #: glib/gspawn.c:1197
947 #, c-format
948 msgid "Failed to fork (%s)"
949 msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
950
951 #: glib/gspawn.c:1347
952 #, c-format
953 msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
954 msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
955
956 #: glib/gspawn.c:1357
957 #, c-format
958 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
959 msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
960
961 #: glib/gspawn.c:1366
962 #, c-format
963 msgid "Failed to fork child process (%s)"
964 msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
965
966 #: glib/gspawn.c:1374
967 #, c-format
968 msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
969 msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
970
971 #: glib/gspawn.c:1396
972 #, c-format
973 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
974 msgstr ""
975 "Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
976 "идентификатор %s)"
977
978 #: glib/gutf8.c:1038
979 msgid "Character out of range for UTF-8"
980 msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
981
982 #: glib/gutf8.c:1132 glib/gutf8.c:1141 glib/gutf8.c:1273 glib/gutf8.c:1282
983 #: glib/gutf8.c:1423 glib/gutf8.c:1519
984 msgid "Invalid sequence in conversion input"
985 msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
986
987 #: glib/gutf8.c:1434 glib/gutf8.c:1530
988 msgid "Character out of range for UTF-16"
989 msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
990
991 #: glib/goption.c:615
992 msgid "Usage:"
993 msgstr "Употреба:"
994
995 #: glib/goption.c:615
996 msgid "[OPTION...]"
997 msgstr "[ОПЦИЯ…]"
998
999 #: glib/goption.c:719
1000 msgid "Help Options:"
1001 msgstr "Настройки на помощта:"
1002
1003 #: glib/goption.c:720
1004 msgid "Show help options"
1005 msgstr "Показване на настройките на помощта"
1006
1007 #: glib/goption.c:726
1008 msgid "Show all help options"
1009 msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
1010
1011 #: glib/goption.c:788
1012 msgid "Application Options:"
1013 msgstr "Настройки на приложението:"
1014
1015 #: glib/goption.c:850 glib/goption.c:920
1016 #, c-format
1017 msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
1018 msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
1019
1020 #: glib/goption.c:860 glib/goption.c:928
1021 #, c-format
1022 msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1023 msgstr ""
1024 "Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1025
1026 #: glib/goption.c:885
1027 #, c-format
1028 msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1029 msgstr ""
1030 "Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1031
1032 #: glib/goption.c:893
1033 #, c-format
1034 msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1035 msgstr ""
1036 "Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1037 "допустимите стойности"
1038
1039 #: glib/goption.c:1156 glib/goption.c:1235
1040 #, c-format
1041 msgid "Error parsing option %s"
1042 msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1043
1044 #: glib/goption.c:1266 glib/goption.c:1380
1045 #, c-format
1046 msgid "Missing argument for %s"
1047 msgstr "Липсва аргумент за %s"
1048
1049 #: glib/goption.c:1773
1050 #, c-format
1051 msgid "Unknown option %s"
1052 msgstr "Непозната опция %s"
1053
1054 #: glib/gkeyfile.c:358
1055 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1056 msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1057
1058 #: glib/gkeyfile.c:393
1059 msgid "Not a regular file"
1060 msgstr "Не е обикновен файл"
1061
1062 #: glib/gkeyfile.c:401
1063 msgid "File is empty"
1064 msgstr "Файлът е празен"
1065
1066 #: glib/gkeyfile.c:761
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1070 msgstr ""
1071 "Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1072 "група, нито коментар"
1073
1074 #: glib/gkeyfile.c:821
1075 #, c-format
1076 msgid "Invalid group name: %s"
1077 msgstr "Неправилно име на група: %s"
1078
1079 #: glib/gkeyfile.c:843
1080 msgid "Key file does not start with a group"
1081 msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1082
1083 #: glib/gkeyfile.c:869
1084 #, c-format
1085 msgid "Invalid key name: %s"
1086 msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1087
1088 #: glib/gkeyfile.c:896
1089 #, c-format
1090 msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1091 msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1092
1093 #: glib/gkeyfile.c:1112 glib/gkeyfile.c:1274 glib/gkeyfile.c:2503
1094 #: glib/gkeyfile.c:2569 glib/gkeyfile.c:2704 glib/gkeyfile.c:2837
1095 #: glib/gkeyfile.c:2990 glib/gkeyfile.c:3177 glib/gkeyfile.c:3238
1096 #, c-format
1097 msgid "Key file does not have group '%s'"
1098 msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1099
1100 #: glib/gkeyfile.c:1286
1101 #, c-format
1102 msgid "Key file does not have key '%s'"
1103 msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1104
1105 #: glib/gkeyfile.c:1393 glib/gkeyfile.c:1508
1106 #, c-format
1107 msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1108 msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1109
1110 #: glib/gkeyfile.c:1413 glib/gkeyfile.c:1528 glib/gkeyfile.c:1907
1111 #, c-format
1112 msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1113 msgstr ""
1114 "Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1115 "анализирана."
1116
1117 #: glib/gkeyfile.c:2122 glib/gkeyfile.c:2334
1118 #, c-format
1119 msgid ""
1120 "Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1121 "interpreted."
1122 msgstr ""
1123 "Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1124 "бъде анализирана."
1125
1126 #: glib/gkeyfile.c:2518 glib/gkeyfile.c:2719 glib/gkeyfile.c:3249
1127 #, c-format
1128 msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1129 msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1130
1131 #: glib/gkeyfile.c:3483
1132 msgid "Key file contains escape character at end of line"
1133 msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1134
1135 #: glib/gkeyfile.c:3505
1136 #, c-format
1137 msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1138 msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1139
1140 #: glib/gkeyfile.c:3647
1141 #, c-format
1142 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1143 msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1144
1145 #: glib/gkeyfile.c:3661
1146 #, c-format
1147 msgid "Integer value '%s' out of range"
1148 msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1149
1150 #: glib/gkeyfile.c:3694
1151 #, c-format
1152 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1153 msgstr ""
1154 "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1155
1156 #: glib/gkeyfile.c:3718
1157 #, c-format
1158 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1159 msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1160
1161 #: gio/gbufferedinputstream.c:417 gio/gbufferedinputstream.c:498
1162 #: gio/ginputstream.c:193 gio/ginputstream.c:325 gio/ginputstream.c:566
1163 #: gio/ginputstream.c:691 gio/goutputstream.c:202 gio/goutputstream.c:656
1164 #, c-format
1165 msgid "Too large count value passed to %s"
1166 msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1167
1168 #: gio/gbufferedinputstream.c:885 gio/ginputstream.c:901
1169 #: gio/goutputstream.c:1085
1170 msgid "Stream is already closed"
1171 msgstr "Потокът вече е затворен"
1172
1173 #: gio/gcancellable.c:366 gio/glocalfile.c:2012 gio/gsimpleasyncresult.c:627
1174 #: gio/gsimpleasyncresult.c:654
1175 msgid "Operation was cancelled"
1176 msgstr "Действието е прекратено"
1177
1178 #: gio/gcontenttype.c:180
1179 msgid "Unknown type"
1180 msgstr "Непознат вид"
1181
1182 #: gio/gcontenttype.c:181
1183 #, c-format
1184 msgid "%s filetype"
1185 msgstr "Вид на файла %s"
1186
1187 #: gio/gcontenttype.c:678
1188 #, c-format
1189 msgid "%s type"
1190 msgstr "Вид на %s"
1191
1192 #: gio/gdatainputstream.c:313
1193 msgid "Unexpected early end-of-stream"
1194 msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1195
1196 #: gio/gdesktopappinfo.c:462 gio/gwin32appinfo.c:222
1197 msgid "Unnamed"
1198 msgstr "Без име"
1199
1200 #: gio/gdesktopappinfo.c:709
1201 msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
1202 msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
1203
1204 #: gio/gdesktopappinfo.c:1003
1205 msgid "Unable to find terminal required for application"
1206 msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
1207
1208 #: gio/gdesktopappinfo.c:1235
1209 #, c-format
1210 msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
1211 msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
1212
1213 #: gio/gdesktopappinfo.c:1239
1214 #, c-format
1215 msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
1216 msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
1217
1218 #: gio/gdesktopappinfo.c:1643
1219 #, c-format
1220 msgid "Can't create user desktop file %s"
1221 msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
1222
1223 #: gio/gdesktopappinfo.c:1755
1224 #, c-format
1225 msgid "Custom definition for %s"
1226 msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
1227
1228 #: gio/gdrive.c:381
1229 msgid "drive doesn't implement eject"
1230 msgstr "устройството не поддържа изваждане"
1231
1232 #: gio/gdrive.c:451
1233 msgid "drive doesn't implement polling for media"
1234 msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
1235
1236 #: gio/gemblem.c:325
1237 #, c-format
1238 msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
1239 msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
1240
1241 #: gio/gemblem.c:335
1242 #, c-format
1243 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
1244 msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
1245
1246 #: gio/gemblemedicon.c:296
1247 #, c-format
1248 msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
1249 msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
1250
1251 #: gio/gemblemedicon.c:306
1252 #, c-format
1253 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
1254 msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
1255
1256 #: gio/gemblemedicon.c:329
1257 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
1258 msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
1259
1260 #: gio/gfile.c:827 gio/gfile.c:1057 gio/gfile.c:1192 gio/gfile.c:1428
1261 #: gio/gfile.c:1482 gio/gfile.c:1539 gio/gfile.c:1622 gio/gfile.c:2712
1262 #: gio/gfile.c:2766 gio/gfile.c:2897 gio/gfile.c:2937 gio/gfile.c:3264
1263 #: gio/gfile.c:3666 gio/gfile.c:3750 gio/gfile.c:3833 gio/gfile.c:3913
1264 #: gio/gfile.c:4243 gio/win32/gwinhttpfile.c:428
1265 msgid "Operation not supported"
1266 msgstr "Действието не се поддържа"
1267
1268 #. Translators: This is an error message when trying to find the
1269 #. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1270 #. Translators: This is an error message when trying to
1271 #. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1272 #. * none exists.
1273 #. Translators: This is an error message when trying to find
1274 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1275 #. * exists.
1276 #: gio/gfile.c:1313 gio/glocalfile.c:1082 gio/glocalfile.c:1093
1277 #: gio/glocalfile.c:1106
1278 msgid "Containing mount does not exist"
1279 msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1280
1281 #: gio/gfile.c:1965 gio/glocalfile.c:2162
1282 msgid "Can't copy over directory"
1283 msgstr "Не може да се копира върху папка"
1284
1285 #: gio/gfile.c:2025
1286 msgid "Can't copy directory over directory"
1287 msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1288
1289 #: gio/gfile.c:2033 gio/glocalfile.c:2171
1290 msgid "Target file exists"
1291 msgstr "Целевият файл съществува"
1292
1293 #: gio/gfile.c:2051
1294 msgid "Can't recursively copy directory"
1295 msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1296
1297 #: gio/gfile.c:2346
1298 msgid "Can't copy special file"
1299 msgstr "Не може да се копира специален файл"
1300
1301 #: gio/gfile.c:2887
1302 msgid "Invalid symlink value given"
1303 msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1304
1305 #: gio/gfile.c:2980
1306 msgid "Trash not supported"
1307 msgstr "Не се поддържа кошче"
1308
1309 #: gio/gfile.c:3029
1310 #, c-format
1311 msgid "File names cannot contain '%c'"
1312 msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1313
1314 #: gio/gfile.c:5011 gio/gvolume.c:370
1315 msgid "volume doesn't implement mount"
1316 msgstr "томът не поддържа монтиране"
1317
1318 #: gio/gfile.c:5119
1319 msgid "No application is registered as handling this file"
1320 msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1321
1322 #: gio/gfileenumerator.c:206
1323 msgid "Enumerator is closed"
1324 msgstr "Броячът е затворен"
1325
1326 #: gio/gfileenumerator.c:213 gio/gfileenumerator.c:272
1327 #: gio/gfileenumerator.c:372 gio/gfileenumerator.c:481
1328 msgid "File enumerator has outstanding operation"
1329 msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1330
1331 #: gio/gfileenumerator.c:362 gio/gfileenumerator.c:471
1332 msgid "File enumerator is already closed"
1333 msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1334
1335 #: gio/gfileicon.c:145
1336 msgid "file"
1337 msgstr "файл"
1338
1339 #: gio/gfileicon.c:146
1340 msgid "The file containing the icon"
1341 msgstr "Файлът съдържащ иконата"
1342
1343 #: gio/gfileicon.c:237
1344 #, c-format
1345 msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1346 msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1347
1348 #: gio/gfileicon.c:247
1349 msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1350 msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1351
1352 #: gio/gfileinputstream.c:157 gio/gfileinputstream.c:424
1353 #: gio/gfileoutputstream.c:171 gio/gfileoutputstream.c:526
1354 msgid "Stream doesn't support query_info"
1355 msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
1356
1357 #: gio/gfileinputstream.c:339 gio/gfileoutputstream.c:384
1358 msgid "Seek not supported on stream"
1359 msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1360
1361 #: gio/gfileinputstream.c:383
1362 msgid "Truncate not allowed on input stream"
1363 msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1364
1365 #: gio/gfileoutputstream.c:460
1366 msgid "Truncate not supported on stream"
1367 msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1368
1369 #: gio/gicon.c:324
1370 #, c-format
1371 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1372 msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1373
1374 #: gio/gicon.c:344
1375 #, c-format
1376 msgid "No type for class name %s"
1377 msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1378
1379 #: gio/gicon.c:354
1380 #, c-format
1381 msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1382 msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1383
1384 #: gio/gicon.c:365
1385 #, c-format
1386 msgid "Type %s is not classed"
1387 msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1388
1389 #: gio/gicon.c:379
1390 #, c-format
1391 msgid "Malformed version number: %s"
1392 msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1393
1394 #: gio/gicon.c:393
1395 #, c-format
1396 msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1397 msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1398
1399 #: gio/gicon.c:469
1400 msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1401 msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1402
1403 #: gio/ginputstream.c:202
1404 msgid "Input stream doesn't implement read"
1405 msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1406
1407 #. Translators: This is an error you get if there is already an
1408 #. * operation running against this stream when you try to start
1409 #. * one
1410 #. Translators: This is an error you get if there is
1411 #. * already an operation running against this stream when
1412 #. * you try to start one
1413 #: gio/ginputstream.c:911 gio/goutputstream.c:1095
1414 msgid "Stream has outstanding operation"
1415 msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1416
1417 #: gio/glocaldirectorymonitor.c:274
1418 msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1419 msgstr ""
1420 "Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
1421
1422 #: gio/glocalfile.c:617 gio/win32/gwinhttpfile.c:411
1423 #, c-format
1424 msgid "Invalid filename %s"
1425 msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1426
1427 #: gio/glocalfile.c:990
1428 #, c-format
1429 msgid "Error getting filesystem info: %s"
1430 msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1431
1432 #: gio/glocalfile.c:1126
1433 msgid "Can't rename root directory"
1434 msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1435
1436 #: gio/glocalfile.c:1146 gio/glocalfile.c:1172
1437 #, c-format
1438 msgid "Error renaming file: %s"
1439 msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1440
1441 #: gio/glocalfile.c:1155
1442 msgid "Can't rename file, filename already exist"
1443 msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1444
1445 #: gio/glocalfile.c:1168 gio/glocalfile.c:2041 gio/glocalfile.c:2070
1446 #: gio/glocalfile.c:2224 gio/glocalfileoutputstream.c:520
1447 #: gio/glocalfileoutputstream.c:565 gio/glocalfileoutputstream.c:1034
1448 msgid "Invalid filename"
1449 msgstr "Неправилно име на файл"
1450
1451 #: gio/glocalfile.c:1291
1452 #, c-format
1453 msgid "Error opening file: %s"
1454 msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1455
1456 #: gio/glocalfile.c:1301
1457 msgid "Can't open directory"
1458 msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1459
1460 #: gio/glocalfile.c:1361
1461 #, c-format
1462 msgid "Error removing file: %s"
1463 msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1464
1465 #: gio/glocalfile.c:1725
1466 #, c-format
1467 msgid "Error trashing file: %s"
1468 msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1469
1470 #: gio/glocalfile.c:1748
1471 #, c-format
1472 msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1473 msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1474
1475 #: gio/glocalfile.c:1769
1476 msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1477 msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1478
1479 #: gio/glocalfile.c:1848 gio/glocalfile.c:1868
1480 msgid "Unable to find or create trash directory"
1481 msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1482
1483 #: gio/glocalfile.c:1902
1484 #, c-format
1485 msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1486 msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1487
1488 #: gio/glocalfile.c:1931 gio/glocalfile.c:1936 gio/glocalfile.c:2011
1489 #: gio/glocalfile.c:2018
1490 #, c-format
1491 msgid "Unable to trash file: %s"
1492 msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
1493
1494 #: gio/glocalfile.c:2045
1495 #, c-format
1496 msgid "Error creating directory: %s"
1497 msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1498
1499 #: gio/glocalfile.c:2074
1500 #, c-format
1501 msgid "Error making symbolic link: %s"
1502 msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1503
1504 #: gio/glocalfile.c:2134 gio/glocalfile.c:2228
1505 #, c-format
1506 msgid "Error moving file: %s"
1507 msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1508
1509 #: gio/glocalfile.c:2157
1510 msgid "Can't move directory over directory"
1511 msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1512
1513 #: gio/glocalfile.c:2184 gio/glocalfileoutputstream.c:844
1514 #: gio/glocalfileoutputstream.c:858 gio/glocalfileoutputstream.c:873
1515 #: gio/glocalfileoutputstream.c:889 gio/glocalfileoutputstream.c:903
1516 msgid "Backup file creation failed"
1517 msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1518
1519 #: gio/glocalfile.c:2203
1520 #, c-format
1521 msgid "Error removing target file: %s"
1522 msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1523
1524 #: gio/glocalfile.c:2217
1525 msgid "Move between mounts not supported"
1526 msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1527
1528 #: gio/glocalfileinfo.c:719
1529 msgid "Attribute value must be non-NULL"
1530 msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1531
1532 #: gio/glocalfileinfo.c:726
1533 msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1534 msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1535
1536 #: gio/glocalfileinfo.c:733
1537 msgid "Invalid extended attribute name"
1538 msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1539
1540 #: gio/glocalfileinfo.c:773
1541 #, c-format
1542 msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1543 msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1544
1545 #: gio/glocalfileinfo.c:1466 gio/glocalfileoutputstream.c:728
1546 #, c-format
1547 msgid "Error stating file '%s': %s"
1548 msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
1549
1550 #: gio/glocalfileinfo.c:1537
1551 msgid " (invalid encoding)"
1552 msgstr " (неправилно кодиране)"
1553
1554 #: gio/glocalfileinfo.c:1705
1555 #, c-format
1556 msgid "Error stating file descriptor: %s"
1557 msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
1558
1559 #: gio/glocalfileinfo.c:1750
1560 msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1561 msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1562
1563 #: gio/glocalfileinfo.c:1768
1564 msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1565 msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1566
1567 #: gio/glocalfileinfo.c:1787 gio/glocalfileinfo.c:1806
1568 msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1569 msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1570
1571 #: gio/glocalfileinfo.c:1832
1572 #, c-format
1573 msgid "Error setting permissions: %s"
1574 msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1575
1576 #: gio/glocalfileinfo.c:1883 gio/glocalfileinfo.c:2051
1577 #, c-format
1578 msgid "Error setting owner: %s"
1579 msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1580
1581 #: gio/glocalfileinfo.c:1906
1582 msgid "symlink must be non-NULL"
1583 msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1584
1585 #: gio/glocalfileinfo.c:1916 gio/glocalfileinfo.c:1935
1586 #: gio/glocalfileinfo.c:1946
1587 #, c-format
1588 msgid "Error setting symlink: %s"
1589 msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1590
1591 #: gio/glocalfileinfo.c:1925
1592 msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1593 msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1594
1595 #: gio/glocalfileinfo.c:2074
1596 msgid "SELinux context must be non-NULL"
1597 msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1598
1599 #: gio/glocalfileinfo.c:2089
1600 #, c-format
1601 msgid "Error setting SELinux context: %s"
1602 msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1603
1604 #: gio/glocalfileinfo.c:2096
1605 msgid "SELinux is not enabled on this system"
1606 msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1607
1608 #: gio/glocalfileinfo.c:2157
1609 #, c-format
1610 msgid "Setting attribute %s not supported"
1611 msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1612
1613 #: gio/glocalfileinputstream.c:160 gio/glocalfileoutputstream.c:618
1614 #, c-format
1615 msgid "Error reading from file: %s"
1616 msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1617
1618 #: gio/glocalfileinputstream.c:191 gio/glocalfileinputstream.c:203
1619 #: gio/glocalfileinputstream.c:312 gio/glocalfileoutputstream.c:420
1620 #: gio/glocalfileoutputstream.c:921
1621 #, c-format
1622 msgid "Error seeking in file: %s"
1623 msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1624
1625 #: gio/glocalfileinputstream.c:233 gio/glocalfileoutputstream.c:223
1626 #: gio/glocalfileoutputstream.c:318
1627 #, c-format
1628 msgid "Error closing file: %s"
1629 msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1630
1631 #: gio/glocalfilemonitor.c:198
1632 msgid "Unable to find default local file monitor type"
1633 msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
1634
1635 #: gio/glocalfileoutputstream.c:173 gio/glocalfileoutputstream.c:202
1636 #: gio/glocalfileoutputstream.c:639
1637 #, c-format
1638 msgid "Error writing to file: %s"
1639 msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1640
1641 #: gio/glocalfileoutputstream.c:250
1642 #, c-format
1643 msgid "Error removing old backup link: %s"
1644 msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1645
1646 #: gio/glocalfileoutputstream.c:264 gio/glocalfileoutputstream.c:277
1647 #, c-format
1648 msgid "Error creating backup copy: %s"
1649 msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1650
1651 #: gio/glocalfileoutputstream.c:295
1652 #, c-format
1653 msgid "Error renaming temporary file: %s"
1654 msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1655
1656 #: gio/glocalfileoutputstream.c:466 gio/glocalfileoutputstream.c:968
1657 #, c-format
1658 msgid "Error truncating file: %s"
1659 msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1660
1661 #: gio/glocalfileoutputstream.c:526 gio/glocalfileoutputstream.c:571
1662 #: gio/glocalfileoutputstream.c:710 gio/glocalfileoutputstream.c:949
1663 #: gio/glocalfileoutputstream.c:1040
1664 #, c-format
1665 msgid "Error opening file '%s': %s"
1666 msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1667
1668 #: gio/glocalfileoutputstream.c:741
1669 msgid "Target file is a directory"
1670 msgstr "Целевият файл е папка"
1671
1672 #: gio/glocalfileoutputstream.c:746
1673 msgid "Target file is not a regular file"
1674 msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1675
1676 #: gio/glocalfileoutputstream.c:758
1677 msgid "The file was externally modified"
1678 msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1679
1680 #: gio/glocalfileoutputstream.c:937
1681 #, c-format
1682 msgid "Error removing old file: %s"
1683 msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
1684
1685 #: gio/gmemoryinputstream.c:487 gio/gmemoryoutputstream.c:553
1686 msgid "Invalid GSeekType supplied"
1687 msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1688
1689 #: gio/gmemoryinputstream.c:497 gio/gmemoryoutputstream.c:563
1690 msgid "Invalid seek request"
1691 msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1692
1693 #: gio/gmemoryinputstream.c:521
1694 msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1695 msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1696
1697 #: gio/gmemoryoutputstream.c:290
1698 msgid "Reached maximum data array limit"
1699 msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
1700
1701 #: gio/gmemoryoutputstream.c:325
1702 msgid "Memory output stream not resizable"
1703 msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1704
1705 #: gio/gmemoryoutputstream.c:341
1706 msgid "Failed to resize memory output stream"
1707 msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
1708
1709 #. Translators: This is an error
1710 #. * message for mount objects that
1711 #. * don't implement unmount.
1712 #: gio/gmount.c:360
1713 msgid "mount doesn't implement unmount"
1714 msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1715
1716 #. Translators: This is an error
1717 #. * message for mount objects that
1718 #. * don't implement eject.
1719 #: gio/gmount.c:435
1720 msgid "mount doesn't implement eject"
1721 msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1722
1723 #. Translators: This is an error
1724 #. * message for mount objects that
1725 #. * don't implement remount.
1726 #: gio/gmount.c:517
1727 msgid "mount doesn't implement remount"
1728 msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1729
1730 #. Translators: This is an error
1731 #. * message for mount objects that
1732 #. * don't implement content type guessing.
1733 #: gio/gmount.c:601
1734 msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1735 msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1736
1737 #. Translators: This is an error
1738 #. * message for mount objects that
1739 #. * don't implement content type guessing.
1740 #: gio/gmount.c:690
1741 msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1742 msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1743
1744 #: gio/goutputstream.c:211 gio/goutputstream.c:412
1745 msgid "Output stream doesn't implement write"
1746 msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1747
1748 #: gio/goutputstream.c:372 gio/goutputstream.c:780
1749 msgid "Source stream is already closed"
1750 msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1751
1752 #: gio/gthemedicon.c:211
1753 msgid "name"
1754 msgstr "име"
1755
1756 #: gio/gthemedicon.c:212
1757 msgid "The name of the icon"
1758 msgstr "Името на иконата"
1759
1760 #: gio/gthemedicon.c:223
1761 msgid "names"
1762 msgstr "имена"
1763
1764 #: gio/gthemedicon.c:224
1765 msgid "An array containing the icon names"
1766 msgstr "Масив с имена на икони"
1767
1768 #: gio/gthemedicon.c:249
1769 msgid "use default fallbacks"
1770 msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
1771
1772 #: gio/gthemedicon.c:250
1773 msgid ""
1774 "Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
1775 "characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
1776 msgstr ""
1777 "Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
1778 "съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
1779 "взема само първото."
1780
1781 #: gio/gthemedicon.c:499
1782 #, c-format
1783 msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
1784 msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
1785
1786 #: gio/gunixinputstream.c:161 gio/gunixoutputstream.c:147
1787 msgid "File descriptor"
1788 msgstr "Файлов дескриптор"
1789
1790 #: gio/gunixinputstream.c:162
1791 msgid "The file descriptor to read from"
1792 msgstr "Файловият дескриптор от който да се чете"
1793
1794 #: gio/gunixinputstream.c:176 gio/gunixoutputstream.c:162
1795 msgid "Close file descriptor"
1796 msgstr "Затваряне на файловия дескриптор"
1797
1798 #: gio/gunixinputstream.c:177 gio/gunixoutputstream.c:163
1799 msgid "Whether to close the file descriptor when the stream is closed"
1800 msgstr "Дали файловият дескриптор да се затваря със затварянето на потока"
1801
1802 #: gio/gunixinputstream.c:358 gio/gunixinputstream.c:378
1803 #: gio/gunixinputstream.c:456 gio/gunixoutputstream.c:443
1804 #, c-format
1805 msgid "Error reading from unix: %s"
1806 msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
1807
1808 #: gio/gunixinputstream.c:411 gio/gunixinputstream.c:593
1809 #: gio/gunixoutputstream.c:398 gio/gunixoutputstream.c:549
1810 #, c-format
1811 msgid "Error closing unix: %s"
1812 msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
1813
1814 #: gio/gunixmounts.c:1846 gio/gunixmounts.c:1883
1815 msgid "Filesystem root"
1816 msgstr "Коренова папка на файловата система"
1817
1818 #: gio/gunixoutputstream.c:148
1819 msgid "The file descriptor to write to"
1820 msgstr "Дескрипторът на файла, в който да се записва"
1821
1822 #: gio/gunixoutputstream.c:344 gio/gunixoutputstream.c:365
1823 #, c-format
1824 msgid "Error writing to unix: %s"
1825 msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
1826
1827 #: gio/gvolume.c:444
1828 msgid "volume doesn't implement eject"
1829 msgstr "томът не поддържа изваждане"
1830
1831 #: gio/gwin32appinfo.c:277
1832 msgid "Can't find application"
1833 msgstr "Приложението не може да бъде открито"
1834
1835 #: gio/gwin32appinfo.c:300
1836 #, c-format
1837 msgid "Error launching application: %s"
1838 msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
1839
1840 #: gio/gwin32appinfo.c:336
1841 msgid "URIs not supported"
1842 msgstr "Не се поддържат такива адреси"
1843
1844 #: gio/gwin32appinfo.c:358
1845 msgid "association changes not supported on win32"
1846 msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
1847
1848 #: gio/gwin32appinfo.c:370
1849 msgid "Association creation not supported on win32"
1850 msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
1851
1852 #: tests/gio-ls.c:27
1853 msgid "do not hide entries"
1854 msgstr "елементите да не се скриват"
1855
1856 #: tests/gio-ls.c:29
1857 msgid "use a long listing format"
1858 msgstr "ползване на дълъг формат"
1859
1860 #: tests/gio-ls.c:37
1861 msgid "[FILE...]"
1862 msgstr "[ФАЙЛ…]"