Merge branch 'rcu/urgent' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/paulmck...
[omap4-v4l2-camera:danielstroes-omap4-v4l2-camera.git] / kernel / sched.c
2011-07-20 Ingo MolnarMerge branch 'rcu/urgent' of git://git./linux/kernel...
2011-07-20 Peter Zijlstrasched: Add irq_{enter,exit}() to scheduler_ipi()
2011-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-18 Linus TorvaldsMerge branch 'fix/asoc' of git://git./linux/kernel...
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 's5p-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2011-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'gpio/merge' of git://git.secretlab.ca...
2011-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'rcu/urgent' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 Peter Zijlstrasched: Fix 32bit race
2011-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'bugfixes' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-intel-fixes' of git://git./linux...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'movieboard' of git://git./linux/kernel...
2011-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2011-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 's5p-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'gpio/merge' of git://git.secretlab.ca...
2011-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-07-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-30-rc5/all-i2c' of git://git.fluff...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'pm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-07 Linus TorvaldsMerge branches 'core-urgent-for-linus', 'perf-urgent...
2011-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-05 Takashi IwaiMerge branch 'for-3.0' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-03 James BottomleyMerge git://git./linux/kernel/git/djbw/isci
2011-07-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-01 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-07-01 Mike Galbraithsched, cgroups: Fix MIN_SHARES on 64-bit boxen
2011-06-30 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-30 Jens AxboeMerge branch 'for-3.0-important' of git://git.drbd...
2011-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'driver-core-linus' of git://git./linux...
2011-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-06-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2011-06-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-23 Nicholas BellingerMerge tag 'v3.0-rc4' of /linux/kernel/git/torvalds...
2011-06-22 Linus TorvaldsMerge branch 'bugfixes' of git://git.linux-nfs.org...
2011-06-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-21 Linus TorvaldsMerge branch 'msm-fix' of git://codeaurora.org/quic...
2011-06-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.40' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2011-06-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-19 Linus TorvaldsMerge branches 'perf-urgent-for-linus', 'sched-urgent...
2011-06-19 Linus TorvaldsMerge branch 'core-urgent-for-linus' of git://git....
2011-06-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-06-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-17 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-16 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-06-16 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2011-06-14 James MorrisMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-06-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2011-06-14 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-14 Tony LindgrenMerge branch 'fixes-v3.0-rc3' into devel-fixes
2011-06-14 Paul MundtMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git....
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'spi/merge' of git://git.secretlab.ca...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 's5p-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-13 Tony LindgrenMerge branch 'for_3.0/pm-fixes' of ssh:///linux/kernel...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge branch 'gpio/merge' of git://git.secretlab.ca...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-06-10 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2011-06-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2011-06-09 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
next