- make it boot 9.1
[opensuse:installation-images.git] / data / root / root.file_list
1
2 #
3 # the 'root' system
4 #
5
6 d bin dev etc lib mnt root sbin tmp usr var
7 c 1777 0 0 tmp
8
9 # add some /etc files
10 x /etc/* /etc
11 r /etc/ssh/CVS
12 r /etc/CVS /etc/rpm/CVS /root/.ssh/CVS
13 r /etc/inst_setup
14 r /etc/inst_setup_ssh
15 r /etc/create_interface
16 r /etc/fvwmrc
17 R s/product_name/<product_name>/ /etc/motd
18 R s/product_name/<product_name>/ /etc/issue
19
20 fillup:
21   /bin
22
23 insserv:
24   /etc
25   /sbin
26
27 aaa_base: prein,postin
28 e prein
29   /etc/init.d
30   /etc/inputrc
31   /etc/rc.status
32   /etc/modules.conf{,.local}
33   /usr/bin/old
34   /root/.gnupg/suse_build_key
35   /root/.gnupg/suse_build_key
36   /var/adm/fillup-templates
37 e postin
38 r /var/adm/fillup-templates
39
40 tar:
41   /bin/tar
42
43 sed:
44   /bin/sed
45
46 perl:
47   /usr/bin/perl
48   /usr/lib/perl*/*/strict.pm
49
50 libacl:
51   /lib*
52
53 libattr:
54   /lib*
55
56 bash:
57   /bin/bash
58 s bash /bin/sh
59
60 readline:
61   /lib*/libreadline.so.4*
62   /lib*/libhistory.so.4*
63
64 ash:
65   /bin/ash.static
66
67 coreutils:
68   /bin/{chgrp,chmod,chown,cp,dd,df,ln,ls,mkdir,mknod,mv,rm,rmdir,sync}
69   /usr/bin/du
70   /bin/touch
71   /bin/{date,echo,false,pwd,sleep,stty,true,uname,basename}
72   /usr/bin/{expr,tee,dirname,chroot,test,tty}
73   /bin/cat
74   /usr/bin/{cut,head,md5sum,tail,tr,uniq,wc,od}
75   /bin/sort
76   /bin/kill
77   /usr/bin/readlink
78
79 gzip:
80   bin/g{un,}zip
81
82 joe:
83   /usr/bin/joe
84   /etc/joerc
85
86 hwinfo:
87   /usr/lib*
88   /usr/sbin
89
90 mktemp:
91   /bin/mktemp
92
93 iputils:
94   /bin/ping
95
96 rpm:
97   /bin/rpm
98   /usr/lib/rpm/{rpmrc,macros}
99   /usr/lib/rpm/rpmpopt*
100   /usr/lib*/librpm*.so
101
102 util-linux:
103   /bin/guessfstype
104   /bin/{u,}mount
105   /bin/dmesg
106   /sbin/losetup
107   /sbin/blockdev
108   /sbin/fdisk
109
110 <kernel_rpm>:
111 if arch eq 'alpha'
112 # ???
113 #    m /boot/System.map-*.default /System.map
114     m /boot/System.map-* /System.map
115 else
116     m /boot/System.map-* /System.map
117 endif
118
119 if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
120
121   include ../initrd/gen/module.files.cd1
122
123 else
124
125   # make at least the directory to get depmod working
126   d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
127
128 endif
129
130 #if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
131 if arch eq 'ia32'
132   pcmcia:
133     /sbin/cardmgr
134     /sbin/cardctl
135     /sbin/dump_cis
136 endif
137
138 ncurses:
139   /lib*/libncurses.so.5*
140   /usr/lib*/libncursesw.so.5*
141   /usr/lib*/libpanelw.so.5*
142   /usr/bin/reset
143   /usr/share/terminfo
144 s ../share/terminfo /usr/lib/terminfo
145
146 if arch eq 'alpha' || suse_xrelease eq 'beta'
147   libgcc:
148     /lib*
149 endif
150
151 popt:
152   /usr/lib*/libpopt.so*
153
154 glibc:
155   /sbin/ldconfig
156   /lib*/ld*
157   /lib*/lib{c,m}.so.6*
158   /lib*/{libcrypt.so.1*,libdl.so.2*,libnsl.so.1*}
159   /lib*/{libnss_compat.so.2,libnss_dns.so.2,libnss_files.so.2,libnss_hesiod.so.2}
160   /lib*/{libnss_nis.so.2,libnss_nisplus.so.2,libresolv.so.2*,librt*.so.1,libutil.so.1*}
161   /usr/sbin/rpcinfo
162   /usr/bin
163   /etc/rpc
164 r /usr/bin/{catchsegv,gencat,getconf,getent,glibcbug,iconv,lddlibc4,mtrace,rpcgen,sprof}
165 r /usr/sbin/{nscd,nscd_nischeck,utmpd}
166   /lib*/libpthread.so.0
167
168 glibc-locale:
169   /usr/lib*/gconv/ISO8859*
170   /usr/lib*/gconv/KOI*
171   /usr/lib*/gconv/UNICODE*
172   /usr/lib*/gconv/gconv-modules*
173
174   # built in base system
175   d usr/lib/locale
176   e cp /tmp/usr/lib/locale/locale-archive usr/lib/locale
177
178 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
179 kbd:
180   /usr/share/kbd
181   /bin/{loadkeys,dumpkeys}
182   /bin/{loadunimap,kbd_mode}
183   /bin/{chvt,loadkeys}
184   /bin/{chvt,loadkeys}
185   /bin/unicode_st{art,op}
186   /bin/testutf8
187   m /var/adm/fillup-templates/sysconfig.keyboard /etc/sysconfig/keyboard
188
189   /bin/setfont
190 # temporary fix for yast's setfont problems
191 # m /bin/setfont /bin/setfont.bin
192 # x /usr/bin/setfont /bin
193 endif
194
195 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
196   hdparm:
197     /sbin/hdparm
198 endif
199
200 e2fsprogs:
201   /sbin
202   /lib*
203
204 file:
205   /usr/bin/file
206
207 if arch eq 'ia32' || arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
208   lilo:
209     /sbin/activate
210 endif
211
212 if arch eq 'ia64'
213   efibootmgr:
214     /usr/sbin/efibootmgr
215 endif
216
217 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
218   s390-tools: postin
219     /sbin/zipl
220     /lib*
221     /etc/zipl.conf.sample
222     /sbin/dasdfmt
223     /sbin/fdasd
224     /sbin/zgetdump
225     e postin
226 endif
227
228 raidtools:
229   /sbin/*
230
231 dosfstools:
232   /sbin/{mkdosfs,mkfs.msdos,dosfsck,fsck.msdos}
233
234 net-tools:
235   /bin/{domain,host}name
236   /sbin/{ifconfig,route}
237   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
238     /sbin/plipconfig
239   endif
240
241 portmap:
242   /sbin/portmap
243
244 if arch eq 'disabled'
245 umsprogs:
246   /sbin/*
247 c 0755 0 0 /sbin/umssync
248 s /sbin/umssync /bin/umssync
249 endif
250
251 util-linux:
252   /sbin/{mkfs,mkfs.minix,fsck.minix,mkswap,swapoff,swapon}
253   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
254     /sbin/{ctrlaltdel,hwclock}
255   endif
256   if arch eq 'ppc'
257     /etc/filesystems
258     /sbin/{clock,nvsetenv}
259   endif
260
261 d /var/adm /var/tmp /var/lib/{amanda,gdm,news,pgsql,rpm,uucp/taylor_config}
262 d /var/lock/subsys
263 d /var/log/news /var/named /var/run /var/spool/{atjobs,fax,fnet,lpd,mail,postfix,rwho,uucp}
264
265 d /var/X11R6/{bin,xkb/compiled,app-defaults}
266
267 s ../lock /var/spool/locks
268 s /usr/X11R6/lib/X11 /var/X11R6/lib
269
270 t /var/log/{faillog,lastlog,mail,messages,sendmail.st,wtmp,xdm.errors}
271 t /var/log/news/news.{crit,err,notice}
272
273 c 1777 0 0 /var/tmp
274
275 d /usr/{bin,lib,lib64,libexec,sbin,share}
276
277 s ../var/spool /usr/spool
278 s ../var/tmp /usr/tmp
279
280 grep:
281   /bin/{,e,f}grep
282
283 diffutils:
284   /usr/bin/{cmp,diff}
285
286 findutils:
287   /usr/bin/{find,xargs}
288
289 less:
290   /etc/lesskey
291   /usr/bin/less
292
293 module-init-tools:
294  /sbin/{depmod,genksyms,insmod,ksyms,modinfo,modprobe,rmmod}
295  /bin/lsmod
296
297 ps:
298   /bin/ps
299   m /bin/fuser /usr/bin
300   /usr/bin/{free,killall,pstree,socklist,vmstat,top}
301
302 timezone:
303   /usr/share/zoneinfo/{iso3166,zone}.tab
304
305 strace:
306   /usr/bin/strace
307
308 if !(arch eq 'x86_64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'alpha' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
309   ltrace:
310     /usr/bin/ltrace
311     /etc/ltrace.conf
312 endif
313
314 cpio:
315   /usr/bin/mt
316   /bin/cpio
317
318 freetype2:
319   /usr/lib*
320
321 c 0755 0 0 /usr/bin
322 c 0755 0 0 /usr/lib*
323 c 0755 0 0 /usr/sbin
324 c 0755 0 0 /usr/share
325
326 x /etc/ld.so.conf /etc
327
328 if with_yast2 ne 'no'
329   d /usr/X11R6/{bin,include/X11,share}
330
331   s X11R6 /usr/X11
332   # Don't do this!
333   # s /var/X11R6/bin/X /usr/X11R6/bin/X
334
335   if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
336     XFree86-Xnest:
337       .
338     XFree86-Xvfb:
339       .
340   endif
341
342   c 0755 0 0 /dev
343
344   if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
345   # new XF86 4.0
346   XFree86-server:
347     /usr/X11R6/bin/XFree86
348     /usr/X11R6/lib*/modules/codeconv
349     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/{vga,fbdev}_drv.o
350   if arch eq 'ia32'
351     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/vmware_drv.o
352   endif
353     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{dbe,extmod}.a
354     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{glx,GLcore}.a
355     /usr/X11R6/lib*/modules/fonts/libbitmap.a
356     /usr/X11R6/lib*/modules/input
357     /usr/X11R6/lib*/modules/linux
358   if arch ne 'ia64' && arch ne 'sparc' && arch ne 'sparc64' && arch ne 'ppc' && arch ne 'ppc64'
359       /usr/X11R6/lib*/modules/*.uc
360   endif
361     /usr/X11R6/lib*/modules/lib*.a
362   endif
363
364   XFree86-libs:
365     /usr/X11R6/lib*/lib{X11,Xext}.so*
366     /usr/X11R6/lib*/lib{SM,ICE}.so*
367     /usr/X11R6/lib*/lib{Xmu,Xmuu,Xi,Xt,Xrender,Xpm,Xrandr,Xcursor}.so*
368     /usr/X11R6/lib*/libXft.so.2*
369     /usr/X11R6/lib*/libxkbfile.so.*
370     /usr/X11R6/lib/X11/locale
371     /usr/X11R6/bin/xauth
372
373   expat:
374     /usr/lib*/libexpat.so*
375
376   fontconfig:
377     /etc/fonts/fonts.conf
378     /usr/lib*/libfontconfig.so.*
379     /usr/bin/fc-cache
380
381   XFree86-Mesa:
382     /usr/lib*/libGL.so.*
383     /usr/lib*/libGLU.so.*
384
385   XFree86:
386     /usr/X11R6/lib/X11/{XErrorDB,XKeysymDB,rgb.txt}
387     /etc/X11/xkb
388     s /etc/X11/xkb /usr/X11R6/lib/X11
389     /usr/X11R6/bin/xkbcomp
390     /usr/X11R6/bin/setxkbmap
391     /usr/X11R6/bin/mkfontdir
392     /usr/X11R6/bin/mkfontscale
393     /usr/X11R6/bin/xrefresh
394     /etc/X11/xserver
395   r /etc/X11/xserver/C
396   s /etc/X11/xserver /usr/X11R6/lib/X11
397   # unicode stuff
398   d /usr/X11R6/lib/X11/fonts/{misc,uni}
399     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/cursor.pcf.gz
400     # 'fixed' font
401     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/6x13-ISO8859-1.pcf.gz
402
403     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.scale
404
405   x /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4 /usr/X11R6/lib/X11
406
407   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/{encodings.dir,fonts.alias,fonts.dir,olcursor.pcf.gz}
408
409
410   if arch eq 'x86_64' || arch eq 's390x' || arch eq 'ppc64'
411     R s#usr/X11R6/lib/modules#usr/X11R6/lib64/modules# /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4
412   endif
413
414   XFree86-fonts-75dpi:
415     m /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/helvB14-ISO8859-1.pcf.gz /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
416
417   libusb:
418     /usr/lib*/libusb*.so.*
419
420   resmgr:
421     /lib*/libresmgr.so.*
422   if arch eq 's390x'
423 #    these libs are needed for 32-Bit vnc
424
425     glibc-32bit:
426       /lib/ld.so.1
427       /lib/ld-2.2.5.so
428       /lib/libc.so.6
429       /lib/libdl.so.2
430       /lib/libm.so.6
431   endif
432   XFree86-Xvnc:
433     /usr/X11R6/bin/Xvnc
434   tightvnc:
435     /usr/X11R6/bin/vncpasswd.arg
436     /usr/share/vnc/classes
437
438   libxml2:
439     /usr/lib*/libxml2.so*
440
441   libxslt:
442     /usr/lib*
443     /usr/bin
444
445   curl:
446     /usr/lib*/libcurl.so*
447
448   fvwm2:
449     /usr/X11R6/bin/fvwm{,2}
450     /usr/X11R6/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
451     x etc/fvwmrc /usr/X11R6/share/fvwm/fvwmrc
452
453   fribidi:
454     /usr/lib*/libfribidi.so*
455
456   libstroke:
457     /usr/lib*/libstroke.so*
458
459 endif
460
461 if with_yast2 ne 'no'
462   yast2:
463     /usr
464     /var
465     s /usr/lib/YaST2/bin/YaST2.start /sbin/yast
466   yast2-bootloader:
467     /
468   yast2-core:
469     /
470   yast2-country:
471     /
472   yast2-installation:
473     /
474   yast2-mouse:
475     /
476   yast2-ncurses:
477     /
478   yast2-packagemanager:
479     /
480   yast2-packager:
481     /
482   yast2-qt:
483     /
484     r /usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni/newunifont[BI]*.pcf.gz
485     r /usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni/unifont.pcf.gz
486     
487   yast2-repair:
488     /
489   yast2-storage:
490     /
491   yast2-transfer:
492     /
493   yast2-trans-bg:
494     /
495   yast2-trans-bs:
496     /
497   yast2-trans-cs:
498     /
499   yast2-trans-da:
500     /
501   yast2-trans-de:
502     /
503   yast2-trans-el_GR:
504     /
505   yast2-trans-en_GB:
506     /
507   yast2-trans-en_US:
508     /
509   yast2-trans-es:
510     /
511   yast2-trans-fr:
512     /
513   yast2-trans-hu:
514     /
515   yast2-trans-it:
516     /
517   yast2-trans-ja:
518     /
519   yast2-trans-ko:
520     /
521   yast2-trans-lt:
522     /
523   yast2-trans-nl:
524     /
525   yast2-trans-pt_BR:
526     /
527   yast2-trans-ru:
528     /
529   yast2-trans-sk:
530     /
531   yast2-trans-sl_SI:
532     /
533   yast2-trans-sv:
534     /
535   yast2-trans-tr:
536     /
537   yast2-trans-zh_CN:
538     /
539   yast2-x11:
540     /
541   yast2-xml:
542     /
543   yast2-update:
544     /
545   autoyast2-installation:
546     /
547   liby2util:
548    /
549
550   yast2-theme-<yast_theme>:
551     /
552     s <yast_theme> usr/share/YaST2/theme/current
553
554   gpart:
555     /usr/bin
556
557   if with_vera_font ne 'no'
558     bitstream-vera:
559       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/Vera*.ttf
560   else
561     ghostscript-fonts-std:
562       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
563       /usr/share/ghostscript/fonts/fonts.scale
564       /usr/share/ghostscript/fonts/n019003l.pfb
565       /usr/share/ghostscript/fonts/n019063l.pfb
566       /usr/share/ghostscript/fonts/n019004l.pfb
567       /usr/share/ghostscript/fonts/n019024l.pfb
568   endif
569
570 endif
571
572
573 libpng:
574   /usr/lib*/libpng*.so*
575
576 zlib:
577   /lib*/libz.so.1*
578
579 c 0755 0 0 /usr
580 if with_yast2 ne 'no'
581   c 0755 0 0 /usr/X11R6
582   c 0755 0 0 /usr/X11R6/bin
583   c 0755 0 0 /etc/X11
584 endif
585
586 libgcc:
587   /lib*/libgcc_s.so.*
588
589 libstdc++:
590   /usr/lib*/libstdc++*.so*
591
592 libjpeg:
593   /usr/lib*/libjpeg.so*
594
595 eject:
596   /bin/eject
597
598 if with_yast2 ne 'no'
599 # would be only needed for libqmng plugin
600 #  libmng:
601 #    /usr/lib*/libmng.so*
602 #  liblcms:
603 #    /usr/lib*/liblcms.so*
604
605   qt3:
606     /etc/X11/qtrc
607     /usr/lib/qt3/bin/qtconfig
608     /usr/lib/qt3
609     /usr/lib*/libqt*.so.3
610     /usr/lib/qt3/lib*/libqt*.so*
611   r /usr/lib/qt3/plugins/imageformats/libqmng*
612
613   kdebase3-SuSE:
614     /opt/kde3/share/config/SuSE/default/qtrc
615
616   kdelibs3:
617     /opt/kde3/lib*/kde3/plugins/styles/keramik.so
618     /opt/kde3/lib*/libkdefx.so*
619 endif
620
621 # remove these:
622 r root mnt tmp usr/libexec
623
624 if arch eq 'ia32'
625   syslinux:
626     /usr/sbin/syslinux
627 endif
628
629 netcfg:
630   /etc/{services,protocols}
631
632 if with_yast2 ne 'no' && arch ne 's390' && arch ne 's390x'
633   saxtools:
634      /usr/X11R6/bin
635    r /usr/X11R6/bin/xkbset
636   saxident:
637     /
638 endif
639
640 if arch eq 'ppc' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64'
641   # the agp module from xsvga may cause 700 permissions; fix it here
642   # c 0755 0 0 /lib/modules
643
644   # what for???
645   # d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
646 endif
647
648 lvm:
649   /lib*/liblvm-*.so*
650   /sbin/lv*  
651   /sbin/pv* 
652   /sbin/vg*
653
654 reiserfs:
655   /sbin
656
657 gawk:
658   /bin
659
660 if arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
661   pdisk:
662     /sbin/pdisk
663
664   lilo:
665     /bin/show_of_path.sh
666
667   fbset:
668     /etc/fb.modes
669     /usr/sbin/fbset
670
671   hfsutils:
672     /usr/bin/hattrib
673     /usr/bin/hcd
674     /usr/bin/hcopy
675     /usr/bin/hdel
676     /usr/bin/hdir
677     /usr/bin/hformat
678     /usr/bin/hls
679     /usr/bin/hmkdir
680     /usr/bin/hmount
681     /usr/bin/hpwd
682     /usr/bin/hrename
683     /usr/bin/hrmdir
684     /usr/bin/humount
685     /usr/bin/hvol
686 endif
687
688 initviocons:
689   /bin/initviocons
690   /usr/bin/termprobes
691
692 if arch eq 'ia32'
693   # needed for blinux start script
694   sysvinit:
695     /sbin/{check,kill,start}proc
696
697   sbl:
698     /usr/lib/suse-blinux
699     /etc/init.d/suse-blinux
700     /etc/suse-blinux.conf
701     r /usr/lib/suse-blinux/profile/default
702     s y2base /usr/lib/suse-blinux/profile/default
703
704 endif
705
706 sysvinit:
707   /sbin/checkproc
708
709 syslogd:
710   /sbin/klogd
711   m /sbin/syslogd /sbin/syslogd.bin
712   x etc/syslogd /sbin/syslogd
713
714 openssh: prein
715   /etc/init.d/sshd
716   /etc/pam.d/sshd
717   /etc/ssh
718   /usr/sbin/sshd
719   /usr/bin/ssh
720   /usr/bin/ssh-keygen
721   /usr/bin/scp
722   e prein
723
724 heimdal-lib:
725   /etc
726   /usr/lib*/libasn1.so.*
727   /usr/lib*/libgssapi.so.*
728   /usr/lib*/libkrb5.so.*
729   /usr/lib*/libroken.so.*
730
731 openldap2-client:
732   /usr/lib*/liblber.so.*
733   /usr/lib*/libldap.so.*
734
735 cyrus-sasl:
736   /usr/lib*/libsasl2.so.*
737
738 db:
739   /usr/lib*/libdb-4*.so  
740
741 pam:
742   /etc/pam.d/other
743   /lib*/security
744   /lib*/libpam.so.*
745   /lib*/libpam_misc.so.*
746
747 pam-modules:
748   /{etc,lib*,sbin}
749
750   # don't use cracklib
751   c 755 0 0 /etc/security
752   R s/^(password:.*?)\s+use_cracklib\b/$1/ /etc/security/pam_pwcheck.conf
753
754 libxcrypt:
755   /lib*/libxcrypt.so.*
756
757 cracklib:
758   /usr/lib*/libcrack.so*
759
760 gdbm:
761   /usr/lib*/libgdbm.so*
762
763 vim:
764   /bin/vim
765   /bin/vi
766
767  r /lib*/security/pam_userdb.so
768
769  x etc/inst_setup_ssh /sbin/
770  c 755 0 0 /sbin/inst_setup_ssh
771  x etc/ssh /etc
772  c 644 0 0 /etc/ssh/*
773  d /root
774  x root/.yast2 /root
775  x root/.bash_history /root
776  x root/.bash_login /root
777  x root/.vimrc /root
778
779 parted:
780   /usr/sbin
781   /usr/lib*
782
783 jfsutils:
784   /sbin/{fsck.jfs,mkfs.jfs,jfs_logdump}
785
786 xfsprogs:
787   /sbin/fsck.xfs
788   /sbin/mkfs.xfs
789   /usr/sbin/xfs_{growfs,admin,db}
790
791 wget:
792   /etc
793   /usr/bin
794
795 openssl:
796   /usr/lib*
797   /usr/share/ssl
798
799 timezone:
800   /usr
801   r /usr/share/zoneinfo/posix
802   r /usr/share/zoneinfo/right
803
804 hex:
805   /usr/bin/hex
806
807 bzip2:
808   /usr/lib*/libbz2.so*
809
810 mdadm:
811   /sbin/mdadm
812
813 sock:
814   /usr/bin/sock
815
816 iproute2:
817   /sbin/ip
818
819 if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
820   s /.bin/smbmount /sbin/mount.smbfs
821   s /.bin/smbmnt /bin/smbmnt
822 endif
823
824 pwdutils:
825   /etc/pam.d/shadow
826   /usr/sbin/chpasswd
827
828 if arch eq 'ia64'
829   fpswa:
830     /sbin/fpswa_check_version
831 endif
832
833 c 644 0 0 /etc/shadow
834
835 gdbm:
836   /usr/lib*/libgdbm.so.*
837   /usr/lib*/libgdbm_compat.so.*
838
839 xf86tools:
840   /usr/sbin/fonts-config
841
842 ntfsprogs:
843   /usr/sbin/ntfsresize
844   /usr/lib*/libntfs.so*
845
846 libselinux:
847   /lib*/libselinux.so*
848
849 # freefont:
850 #  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/FreeSans*
851
852 blueprint-cursor-theme:
853   /usr/X11R6/lib/X11/icons/blueprint-cursor-theme
854
855 if with_yast2 ne 'no'
856   if with_vera_font ne 'no'
857     e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
858     e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
859     e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
860   else
861     e mkfontscale usr/share/ghostscript/fonts
862     e mkfontdir usr/share/ghostscript/fonts
863     e fc-cache usr/share/ghostscript/fonts
864   endif
865
866 #  e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
867 #  e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
868 #  e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
869
870   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
871   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
872   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
873
874   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
875   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
876   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
877
878   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/*
879   e sleep 2
880   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/font*
881 endif
882
883 r /usr/X11R6/bin/mkfontdir
884 r /usr/X11R6/bin/mkfontscale
885 r /usr/X11R6/bin/fc-cache
886
887 x /usr/lib/YaST/.Reh /usr/lib/YaST2
888 x etc/inst_setup /sbin/inst_setup
889 x etc/create_interface /sbin/create_interface
890 x etc/adddir /sbin/adddir
891 c 755 0 0 /sbin/inst_setup
892 c 755 0 0 /sbin/create_interface
893 c 755 0 0 /sbin/adddir
894
895 # run depmod
896 E /sbin/depmod -a -F /System.map <kernel_ver>
897
898 # final clean up
899 r /etc/X11/xserver/C
900 r /usr/share/doc/packages/*
901
902 # r /modules
903 r /System.map
904 r /sbin/insserv
905
906 # some scripts write to /dev/null...
907 r /dev
908
909 # x usr/bin/conservative_lndir usr/bin
910 if arch eq 'ppc'
911 x usr/bin/ppc_post_install.sh usr/bin
912 endif
913