- added yast2-s390
[opensuse:installation-images.git] / data / root / root.file_list
1
2 #
3 # the 'root' system
4 #
5
6 d bin dev etc lib mnt root sbin tmp usr var
7 c 1777 0 0 tmp
8
9 # add some /etc files
10 x /etc/* /etc
11 r /etc/ssh/CVS
12 r /etc/CVS /etc/rpm/CVS /root/.ssh/CVS
13 r /etc/inst_setup
14 r /etc/inst_setup_ssh
15 r /etc/create_interface
16 r /etc/fvwmrc
17 R s/product_name/<product_name>/ /etc/motd
18 R s/product_name/<product_name>/ /etc/issue
19
20 fillup:
21   /bin
22
23 insserv:
24   /etc
25   /sbin
26
27 aaa_base: prein,postin
28 e prein
29   /etc/init.d
30   /etc/inputrc
31   /etc/rc.status
32   /usr/bin/old
33   /root/.gnupg/suse_build_key
34   /root/.gnupg/suse_build_key
35   /var/adm/fillup-templates
36 e postin
37 r /var/adm/fillup-templates
38
39 tar:
40   /bin/tar
41
42 sed:
43   /bin/sed
44
45 perl:
46   /usr/bin/perl
47   /usr/lib/perl*/*/strict.pm
48
49 libacl:
50   /lib*
51
52 libattr:
53   /lib*
54
55 bash:
56   /bin/bash
57 s bash /bin/sh
58
59 readline:
60   /lib*/libreadline.so.4*
61   /lib*/libhistory.so.4*
62
63 ash:
64   /bin/ash.static
65
66 coreutils:
67   /bin/{chgrp,chmod,chown,cp,dd,df,ln,ls,mkdir,mknod,mv,rm,rmdir,sync}
68   /usr/bin/du
69   /bin/touch
70   /bin/{date,echo,false,pwd,sleep,stty,true,uname,basename}
71   /usr/bin/{expr,tee,dirname,chroot,test,tty}
72   /bin/cat
73   /usr/bin/{cut,head,md5sum,tail,tr,uniq,wc,od}
74   /bin/sort
75   /bin/kill
76   /usr/bin/readlink
77   # for show_of_path.sh
78   if arch eq 'ppc'
79   /usr/bin/stat
80   endif
81
82
83 gzip:
84   bin/g{un,}zip
85
86 joe:
87   /usr/bin/joe
88   /etc/joerc
89
90 hwinfo:
91   /usr/lib*
92   /usr/sbin
93
94 udev:
95   /etc
96   /sbin/udev
97   /sbin/udev.*.sh
98   /lib/klibc
99   /sbin/udevstart
100   /usr/bin/udevinfo
101   /usr/lib*/libsysfs.so*
102
103 mktemp:
104   /bin/mktemp
105
106 iputils:
107   /bin/ping
108
109 rpm:
110   /bin/rpm
111   /usr/lib/rpm/{rpmrc,macros}
112   /usr/lib/rpm/rpmpopt*
113   /usr/lib*/librpm*.so
114
115 util-linux:
116   /bin/guessfstype
117   /bin/{u,}mount
118   /bin/dmesg
119   /sbin/losetup
120   /sbin/blockdev
121   /sbin/fdisk
122
123 <kernel_rpm>:
124 if arch eq 'alpha'
125 # ???
126 #    m /boot/System.map-*.default /System.map
127     m /boot/System.map-* /System.map
128 else
129     m /boot/System.map-* /System.map
130 endif
131
132 if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
133
134   include ../initrd/gen/module.files.cd1
135
136 else
137
138   # make at least the directory to get depmod working
139   d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
140
141 endif
142
143 #if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
144 if arch eq 'ia32'
145   pcmcia:
146     /sbin/cardmgr
147     /sbin/cardctl
148     /sbin/dump_cis
149 endif
150
151 ncurses:
152   /lib*/libncurses.so.5*
153   /usr/lib*/libncursesw.so.5*
154   /usr/lib*/libpanelw.so.5*
155   /usr/bin/reset
156   /usr/share/terminfo
157 s ../share/terminfo /usr/lib/terminfo
158
159 popt:
160   /usr/lib*/libpopt.so*
161
162 tcpd:
163   /usr/lib*/libwrap.so*
164
165 libgcc:
166   /lib*
167
168 glibc:
169   /sbin/ldconfig
170   /lib*/ld*
171   /lib*/lib{c,m}.so.6*
172   /lib*/{libcrypt.so.1*,libdl.so.2*,libnsl.so.1*}
173   /lib*/{libnss_compat.so.2,libnss_dns.so.2,libnss_files.so.2,libnss_hesiod.so.2}
174   /lib*/{libnss_nis.so.2,libnss_nisplus.so.2,libresolv.so.2*,librt*.so.1,libutil.so.1*}
175   /usr/sbin/rpcinfo
176   /usr/bin
177   /etc/rpc
178 r /usr/bin/{catchsegv,gencat,getconf,getent,glibcbug,iconv,lddlibc4,mtrace,rpcgen,sprof}
179 r /usr/sbin/{nscd,nscd_nischeck,utmpd}
180   /lib*/libpthread.so.0
181
182 glibc-locale:
183   /usr/lib*/gconv/ISO8859*
184   /usr/lib*/gconv/KOI*
185   /usr/lib*/gconv/UNICODE*
186   /usr/lib*/gconv/gconv-modules*
187
188   # built in base system
189   d usr/lib/locale
190   e cp /tmp/usr/lib/locale/locale-archive usr/lib/locale
191
192 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
193 kbd:
194   /usr/share/kbd
195   /bin/{loadkeys,dumpkeys}
196   /bin/{loadunimap,kbd_mode}
197   /bin/{chvt,loadkeys}
198   /bin/{chvt,loadkeys}
199   /bin/unicode_st{art,op}
200   /bin/testutf8
201   m /var/adm/fillup-templates/sysconfig.keyboard /etc/sysconfig/keyboard
202
203   /bin/setfont
204 # temporary fix for yast's setfont problems
205 # m /bin/setfont /bin/setfont.bin
206 # x /usr/bin/setfont /bin
207 endif
208
209 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
210   hdparm:
211     /sbin/hdparm
212 endif
213
214 e2fsprogs:
215   /sbin
216   /lib*
217
218 file:
219   m /usr/share/misc/magic /etc/magic
220   /usr/bin/file
221
222 if arch eq 'ia32' || arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
223   lilo:
224     /sbin/activate
225 endif
226
227 if arch eq 'ia64'
228   efibootmgr:
229     /usr/sbin/efibootmgr
230 endif
231
232 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
233   s390-tools: postin
234     /sbin/zipl
235     /lib*
236     /etc/zipl.conf.sample
237     /sbin/dasdfmt
238     /sbin/fdasd
239     /sbin/zgetdump
240     e postin
241 endif
242
243 raidtools:
244   /sbin/*
245
246 dosfstools:
247   /sbin/{mkdosfs,mkfs.msdos,dosfsck,fsck.msdos}
248
249 net-tools:
250   /bin/{domain,host}name
251   /sbin/{ifconfig,route}
252   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
253     /sbin/plipconfig
254   endif
255
256 portmap:
257   /sbin/portmap
258
259 if arch eq 'disabled'
260 umsprogs:
261   /sbin/*
262 c 0755 0 0 /sbin/umssync
263 s /sbin/umssync /bin/umssync
264 endif
265
266 util-linux:
267   /sbin/{mkfs,mkfs.minix,fsck.minix,mkswap,swapoff,swapon}
268   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
269     /sbin/{ctrlaltdel,hwclock}
270   endif
271   if arch eq 'ppc'
272     /etc/filesystems
273     /sbin/nvsetenv
274   endif
275
276 gdb:
277   /usr/bin/gdb
278
279 glibc:
280   /lib/libthread_db*
281
282 d /var/adm /var/tmp /var/lib/{amanda,gdm,news,pgsql,rpm,uucp/taylor_config}
283 d /var/lock/subsys
284 d /var/log/news /var/named /var/run /var/spool/{atjobs,fax,fnet,lpd,mail,postfix,rwho,uucp}
285
286 d /var/X11R6/{bin,xkb/compiled,app-defaults}
287
288 s ../lock /var/spool/locks
289 s /usr/X11R6/lib/X11 /var/X11R6/lib
290
291 t /var/log/{faillog,lastlog,mail,messages,sendmail.st,wtmp,xdm.errors}
292 t /var/log/news/news.{crit,err,notice}
293
294 c 1777 0 0 /var/tmp
295
296 d /usr/{bin,lib,lib64,libexec,sbin,share}
297
298 s ../var/spool /usr/spool
299 s ../var/tmp /usr/tmp
300
301 grep:
302   /bin/{,e,f}grep
303
304 diffutils:
305   /usr/bin/{cmp,diff}
306
307 findutils:
308   /usr/bin/{find,xargs}
309
310 less:
311   /etc/lesskey
312   /usr/bin/less
313
314 module-init-tools:
315  /sbin/{depmod,genksyms,insmod,ksyms,modinfo,modprobe,rmmod}
316  /bin/lsmod
317
318 procps:
319   /bin/ps
320   /usr/bin/{free,top,vmstat}
321
322 psmisc:
323   m /bin/fuser /usr/bin
324   /usr/bin/killall
325   /usr/bin/pstree
326
327 procinfo:
328   /usr/bin/socklist
329
330 timezone:
331   /usr/share/zoneinfo/{iso3166,zone}.tab
332
333 strace:
334   /usr/bin/strace
335
336 if !(arch eq 'x86_64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'alpha' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
337   ltrace:
338     /usr/bin/ltrace
339     /etc/ltrace.conf
340 endif
341
342 cpio:
343   /usr/bin/mt
344   /bin/cpio
345
346 freetype2:
347   /usr/lib*
348
349 c 0755 0 0 /usr/bin
350 c 0755 0 0 /usr/lib*
351 c 0755 0 0 /usr/sbin
352 c 0755 0 0 /usr/share
353
354 x /etc/ld.so.conf /etc
355
356 if with_yast2 ne 'no'
357   d /usr/X11R6/{bin,include/X11,share}
358
359   s X11R6 /usr/X11
360   # Don't do this!
361   # s /var/X11R6/bin/X /usr/X11R6/bin/X
362
363   if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
364     XFree86-Xnest:
365       .
366     XFree86-Xvfb:
367       .
368   endif
369
370   c 0755 0 0 /dev
371
372   if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
373   # new XF86 4.0
374   XFree86-server:
375     /usr/X11R6/bin/XFree86
376     /usr/X11R6/lib*/modules/codeconv
377     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/{vga,fbdev}_drv.o
378   if arch eq 'ia32'
379     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/vmware_drv.o
380   endif
381     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{dbe,extmod}.a
382     /usr/X11R6/lib*/modules/fonts/libbitmap.a
383     /usr/X11R6/lib*/modules/input
384     /usr/X11R6/lib*/modules/linux
385   if arch ne 'ia64' && arch ne 'sparc' && arch ne 'sparc64' && arch ne 'ppc' && arch ne 'ppc64'
386       /usr/X11R6/lib*/modules/*.uc
387   endif
388     /usr/X11R6/lib*/modules/lib*.a
389   endif
390
391   XFree86-server-glx:
392     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{glx,GLcore}.a
393
394   XFree86-libs:
395     /usr/X11R6/lib*/lib{X11,Xext}.so*
396     /usr/X11R6/lib*/lib{SM,ICE}.so*
397     /usr/X11R6/lib*/lib{Xmu,Xmuu,Xi,Xt,Xrender,Xpm,Xrandr,Xcursor}.so*
398     /usr/X11R6/lib*/libXft.so.2*
399     /usr/X11R6/lib*/libxkbfile.so.*
400     /usr/X11R6/lib*/libXxf86vm.so.*
401     /usr/X11R6/lib/X11/locale
402     /usr/X11R6/bin/xauth
403     /usr/X11R6/lib*/libXxf86vm.so.*
404
405   expat:
406     /usr/lib*/libexpat.so*
407
408   fontconfig:
409     /etc/fonts/fonts.conf
410     /usr/lib*/libfontconfig.so.*
411     /usr/bin/fc-cache
412
413   XFree86-Mesa:
414     /usr/lib*/libGL.so.*
415     /usr/lib*/libGLU.so.*
416
417   XFree86:
418     /usr/X11R6/lib/X11/{XErrorDB,XKeysymDB,rgb.txt}
419     /etc/X11/xkb
420     s /etc/X11/xkb /usr/X11R6/lib/X11
421     /usr/X11R6/bin/xkbcomp
422     /usr/X11R6/bin/setxkbmap
423     /usr/X11R6/bin/mkfontdir
424     /usr/X11R6/bin/mkfontscale
425     /usr/X11R6/bin/xrefresh
426     /etc/X11/xserver
427   r /etc/X11/xserver/C
428   s /etc/X11/xserver /usr/X11R6/lib/X11
429   # unicode stuff
430   d /usr/X11R6/lib/X11/fonts/{misc,uni}
431     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/cursor.pcf.gz
432     # 'fixed' font
433     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/6x13-ISO8859-1.pcf.gz
434
435     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.scale
436
437   x /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4 /usr/X11R6/lib/X11
438
439   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/{encodings.dir,fonts.alias,fonts.dir,olcursor.pcf.gz}
440
441
442   if arch eq 'x86_64' || arch eq 's390x' || arch eq 'ppc64'
443     R s#usr/X11R6/lib/modules#usr/X11R6/lib64/modules# /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4
444   endif
445
446   XFree86-fonts-75dpi:
447     m /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/helvB14-ISO8859-1.pcf.gz /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
448
449   libusb:
450     /usr/lib*/libusb*.so.*
451
452   resmgr:
453     /lib*/libresmgr.so.*
454   if arch eq 's390x'
455 #    these libs are needed for 32-Bit vnc
456
457     glibc-32bit:
458       /lib/ld.so.1
459       /lib/ld-2.2.5.so
460       /lib/libc.so.6
461       /lib/libdl.so.2
462       /lib/libm.so.6
463   endif
464   XFree86-Xvnc:
465     /usr/X11R6/bin/Xvnc
466   tightvnc:
467     /usr/X11R6/bin/vncpasswd.arg
468     /usr/share/vnc/classes
469   openslp:
470     /usr/bin/slptool
471     /usr/lib*/libslp.so.*
472   openslp-server:
473     /usr/sbin/slpd
474
475   libxml2:
476     /usr/lib*/libxml2.so*
477
478   libxslt:
479     /usr/lib*
480     /usr/bin
481
482   curl:
483     /usr/lib*/libcurl.so*
484
485   fvwm2:
486     /usr/X11R6/bin/fvwm{,2}
487     /usr/X11R6/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
488     x etc/fvwmrc /usr/X11R6/share/fvwm/fvwmrc
489
490   fribidi:
491     /usr/lib*/libfribidi.so*
492
493   libstroke:
494     /usr/lib*/libstroke.so*
495
496 endif
497
498 if with_yast2 ne 'no'
499   yast2:
500     /usr
501     /var
502     s /usr/lib/YaST2/bin/YaST2.start /sbin/yast
503   yast2-bootloader:
504     /
505   yast2-core:
506     /
507   yast2-country:
508     /
509   yast2-installation:
510     /
511   yast2-mouse:
512     /
513   yast2-ncurses:
514     /
515   yast2-packagemanager:
516     /
517   yast2-packager:
518     /
519   yast2-qt:
520     /
521     r /usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni/newunifont[BI]*.pcf.gz
522     r /usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni/unifont.pcf.gz
523     
524   yast2-repair:
525     /
526   yast2-runlevel:
527     /
528 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
529   yast2-s390:
530     /
531 endif
532   yast2-storage:
533     /
534   yast2-transfer:
535     /
536   yast2-trans-bg:
537     /
538   yast2-trans-bs:
539     /
540   yast2-trans-cs:
541     /
542   yast2-trans-da:
543     /
544   yast2-trans-de:
545     /
546   yast2-trans-el_GR:
547     /
548   yast2-trans-en_GB:
549     /
550   yast2-trans-en_US:
551     /
552   yast2-trans-es:
553     /
554   yast2-trans-fr:
555     /
556   yast2-trans-hu:
557     /
558   yast2-trans-it:
559     /
560   yast2-trans-ja:
561     /
562   yast2-trans-ko:
563     /
564   yast2-trans-lt:
565     /
566   yast2-trans-nl:
567     /
568   yast2-trans-pt_BR:
569     /
570   yast2-trans-ru:
571     /
572   yast2-trans-sk:
573     /
574   yast2-trans-sl_SI:
575     /
576   yast2-trans-sv:
577     /
578   yast2-trans-tr:
579     /
580   yast2-trans-zh_CN:
581     /
582   yast2-tune:
583     /
584   yast2-x11:
585     /
586   yast2-xml:
587     /
588   yast2-update:
589     /
590   autoyast2-installation:
591     /
592   liby2util:
593    /
594
595   yast2-theme-<yast_theme>:
596     /
597     s <yast_theme> usr/share/YaST2/theme/current
598
599   gpart:
600     /usr/bin
601
602   if with_suse_font ne 'no'
603     desktop-data-SuSE:
604       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/SUSESans*.ttf
605   else
606     ghostscript-fonts-std:
607       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
608       /usr/share/ghostscript/fonts/fonts.scale
609       /usr/share/ghostscript/fonts/n019003l.pfb
610       /usr/share/ghostscript/fonts/n019063l.pfb
611       /usr/share/ghostscript/fonts/n019004l.pfb
612       /usr/share/ghostscript/fonts/n019024l.pfb
613   endif
614
615 endif
616
617
618 libpng:
619   /usr/lib*/libpng*.so*
620
621 zlib:
622   /lib*/libz.so.1*
623
624 c 0755 0 0 /usr
625 if with_yast2 ne 'no'
626   c 0755 0 0 /usr/X11R6
627   c 0755 0 0 /usr/X11R6/bin
628   c 0755 0 0 /etc/X11
629 endif
630
631 libstdc++:
632   /usr/lib*/libstdc++*.so*
633
634 libjpeg:
635   /usr/lib*/libjpeg.so*
636
637 eject:
638   /bin/eject
639
640 if with_yast2 ne 'no'
641 # would be only needed for libqmng plugin
642 #  libmng:
643 #    /usr/lib*/libmng.so*
644 #  liblcms:
645 #    /usr/lib*/liblcms.so*
646
647   qt3:
648     /etc/X11/qtrc
649     /usr/lib/qt3/bin/qtconfig
650     /usr/lib/qt3
651     /usr/lib*/libqt*.so.3
652     /usr/lib/qt3/lib*/libqt*.so*
653   r /usr/lib/qt3/plugins/imageformats/libqmng*
654
655 if theme eq 'Home'
656   kdebase3-Home:
657 else
658   kdebase3-SuSE:
659 endif
660     /opt/kde3/share/config/SuSE/default/qtrc
661
662 if theme eq 'Home'
663   kdeartwork3:
664     /opt/kde3/lib*/kde3/plugins/styles/plastik.so
665 else
666   thinkeramik:
667     /opt/kde3/lib*/kde3/plugins/styles/thinkeramik.so
668 endif
669
670   kdelibs3:
671     /opt/kde3/lib*/libkdefx.so*
672 endif
673
674 # remove these:
675 r root mnt tmp usr/libexec
676
677 if arch eq 'ia32'
678   syslinux:
679     /usr/sbin/syslinux
680 endif
681
682 netcfg:
683   /etc/{services,protocols}
684
685 if with_yast2 ne 'no' && arch ne 's390' && arch ne 's390x'
686   saxtools:
687      /usr/X11R6/bin
688    r /usr/X11R6/bin/xkbset
689   saxident:
690     /
691 endif
692
693 if arch eq 'ppc' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64'
694   # the agp module from xsvga may cause 700 permissions; fix it here
695   # c 0755 0 0 /lib/modules
696
697   # what for???
698   # d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
699 endif
700
701 lvm2:
702   /sbin/lv*  
703   /sbin/pv* 
704   /sbin/vg*
705
706 device-mapper:
707   /lib*
708   /sbin/devmap_mknod.sh
709
710 reiserfs:
711   /sbin
712
713 gawk:
714   /bin
715
716 if arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
717   pdisk:
718     /sbin/pdisk
719
720   lilo:
721     /bin/show_of_path.sh
722
723   fbset:
724     /etc/fb.modes
725     /usr/sbin/fbset
726
727   hfsutils:
728     /usr/bin/hattrib
729     /usr/bin/hcd
730     /usr/bin/hcopy
731     /usr/bin/hdel
732     /usr/bin/hdir
733     /usr/bin/hformat
734     /usr/bin/hls
735     /usr/bin/hmkdir
736     /usr/bin/hmount
737     /usr/bin/hpwd
738     /usr/bin/hrename
739     /usr/bin/hrmdir
740     /usr/bin/humount
741     /usr/bin/hvol
742 endif
743
744 initviocons:
745   /bin/initviocons
746   /usr/bin/termprobes
747
748 if arch eq 'ia32'
749   # needed for blinux start script
750   sysvinit:
751     /sbin/{check,kill,start}proc
752
753   sbl:
754     /usr/lib/suse-blinux
755     /etc/init.d/suse-blinux
756     /etc/suse-blinux.conf
757     r /usr/lib/suse-blinux/profile/default
758     s y2base /usr/lib/suse-blinux/profile/default
759
760 endif
761
762 sysvinit:
763   /sbin/checkproc
764
765 syslogd:
766   /sbin/klogd
767   m /sbin/syslogd /sbin/syslogd.bin
768   x etc/syslogd /sbin/syslogd
769
770 openssh: prein
771   /etc/init.d/sshd
772   /etc/pam.d/sshd
773   /etc/ssh
774   /usr/sbin/sshd
775   /usr/bin/ssh
776   /usr/bin/ssh-keygen
777   /usr/bin/scp
778   e prein
779
780 heimdal-lib:
781   /etc
782   /usr/lib*/libasn1.so.*
783   /usr/lib*/libgssapi.so.*
784   /usr/lib*/libkrb5.so.*
785   /usr/lib*/libkafs.so.*
786   /usr/lib*/libroken.so.*
787
788 openldap2-client:
789   /usr/lib*/liblber.so.*
790   /usr/lib*/libldap.so.*
791
792 cyrus-sasl:
793   /usr/lib*/libsasl2.so.*
794
795 db:
796   /usr/lib*/libdb-4*.so  
797
798 pam:
799   /etc/pam.d/other
800   /lib*/security
801   /lib*/libpam.so.*
802   /lib*/libpam_misc.so.*
803
804 pam-modules:
805   /{etc,lib*,sbin}
806
807   # don't use cracklib
808   c 755 0 0 /etc/security
809   R s/^(password:.*?)\s+use_cracklib\b/$1/ /etc/security/pam_pwcheck.conf
810
811 libxcrypt:
812   /lib*/libxcrypt.so.*
813
814 cracklib:
815   /usr/lib*/libcrack.so*
816
817 gdbm:
818   /usr/lib*/libgdbm.so*
819
820 vim:
821   /bin/vim
822   /bin/vi
823
824  r /lib*/security/pam_userdb.so
825
826  x etc/inst_setup_ssh /sbin/
827  c 755 0 0 /sbin/inst_setup_ssh
828  x etc/ssh /etc
829  c 644 0 0 /etc/ssh/*
830  d /root
831  x root/.yast2 /root
832  x root/.bash_history /root
833  x root/.bash_login /root
834  x root/.vimrc /root
835
836 parted:
837   /usr/sbin
838   /usr/lib*
839
840 jfsutils:
841   /sbin/{fsck.jfs,mkfs.jfs,jfs_logdump}
842
843 xfsprogs:
844   /sbin/fsck.xfs
845   /sbin/mkfs.xfs
846   /usr/sbin/xfs_{growfs,admin,db}
847
848 wget:
849   /etc
850   /usr/bin
851
852 openssl:
853   /usr/lib*
854   /usr/share/ssl
855
856 timezone:
857   /usr
858   r /usr/share/zoneinfo/posix
859   r /usr/share/zoneinfo/right
860
861 hex:
862   /usr/bin/hex
863
864 bzip2:
865   /usr/lib*/libbz2.so*
866
867 mdadm:
868   /sbin/mdadm
869
870 sock:
871   /usr/bin/sock
872
873 iproute2:
874   /sbin/ip
875
876 if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
877   s /.bin/smbmount /sbin/mount.smbfs
878   s /.bin/smbmnt /bin/smbmnt
879 endif
880
881 pwdutils:
882   /etc/pam.d/shadow
883   /usr/sbin/chpasswd
884
885 if arch eq 'ia64'
886   fpswa:
887     /sbin/fpswa_check_version
888 endif
889
890 c 644 0 0 /etc/shadow
891
892 gdbm:
893   /usr/lib*/libgdbm.so.*
894   /usr/lib*/libgdbm_compat.so.*
895
896 xf86tools:
897   /usr/sbin/fonts-config
898
899 ntfsprogs:
900   /usr/sbin/ntfsresize
901   /usr/lib*/libntfs.so*
902
903 libselinux:
904   /lib*/libselinux.so*
905
906 evms:
907   /etc/evms.conf
908   /lib*
909   /sbin/evms{_activate,_gather_info}
910
911 screen:
912   /etc
913   /usr/bin/screen
914
915 utempter:
916   /usr/lib*/libutempter.so.*
917
918 # freefont:
919 #  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/FreeSans*
920
921 Crystalcursors:
922   /usr/X11R6/lib/X11/icons/crystalwhite
923
924 if with_yast2 ne 'no'
925   if with_suse_font ne 'no'
926     e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
927     e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
928     e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
929   else
930     e mkfontscale usr/share/ghostscript/fonts
931     e mkfontdir usr/share/ghostscript/fonts
932     e fc-cache usr/share/ghostscript/fonts
933   endif
934
935   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
936   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
937   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
938
939   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
940   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
941   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
942
943   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/*
944   e sleep 2
945   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/font*
946 endif
947
948 r /usr/X11R6/bin/mkfontdir
949 r /usr/X11R6/bin/mkfontscale
950 r /usr/X11R6/bin/fc-cache
951
952 x /usr/lib/YaST/.Reh /usr/lib/YaST2
953 x etc/inst_setup /sbin/inst_setup
954 x etc/create_interface /sbin/create_interface
955 x etc/adddir /sbin/adddir
956 c 755 0 0 /sbin/inst_setup
957 c 755 0 0 /sbin/create_interface
958 c 755 0 0 /sbin/adddir
959
960 # run depmod
961 E /sbin/depmod -a -F /System.map <kernel_ver>
962
963 # final clean up
964 r /etc/X11/xserver/C
965 r /usr/share/doc/packages/*
966
967 # r /modules
968 r /System.map
969 r /sbin/insserv
970
971 # some scripts write to /dev/null...
972 r /dev
973
974 # x usr/bin/conservative_lndir usr/bin
975 if arch eq 'ppc'
976 x usr/bin/ppc_post_install.sh usr/bin
977 endif
978