- qt fixes
[opensuse:installation-images.git] / data / root / root.file_list
1 #
2 # the 'root' system
3 #
4
5 d bin dev etc lib mnt root sbin tmp usr var
6 c 1777 0 0 tmp
7
8 # add some /etc files
9 x /etc/* /etc
10 r /etc/ssh/CVS
11 r /etc/CVS /etc/rpm/CVS /root/.ssh/CVS
12 r /etc/inst_setup
13 r /etc/inst_setup_ssh
14 r /etc/create_interface
15 r /etc/fvwmrc
16 R s/product_name/<product_name>/ /etc/motd
17 R s/product_name/<product_name>/ /etc/issue
18
19 fillup:
20   /bin
21   /var/adm/fillup-templates
22
23 insserv:
24   /etc
25   /sbin
26
27 aaa_base: prein,postin
28 e prein
29   /etc/init.d
30   /etc/inputrc
31   /etc/rc.status
32   /etc/modules.conf{,.local}
33   /sbin/mk_initrd
34   /sbin/get_kernel_version
35   /usr/bin/old
36   /root/.gnupg/suse_build_key
37   /root/.gnupg/suse_build_key
38   /var/adm/fillup-templates
39 e postin
40 r /var/adm/fillup-templates
41
42 tar:
43   /bin/tar
44
45 sed:
46   /bin/sed
47
48 libacl:
49   /lib*
50
51 libattr:
52   /lib*
53
54 bash:
55   /bin/bash
56 s bash /bin/sh
57
58 readline:
59   /lib*/libreadline.so.4*
60   /lib*/libhistory.so.4*
61
62 ash:
63   /bin/ash.static
64
65 fileutils:
66   /bin/{chgrp,chmod,chown,cp,dd,df,ln,ls,mkdir,mknod,mv,rm,rmdir,sync}
67   /usr/bin/du
68   /bin/touch
69
70 gzip:
71   bin/g{un,}zip
72
73 joe:
74   /usr/bin/joe
75   /etc/joerc
76
77 hwinfo:
78   /usr/lib*
79   /usr/sbin
80
81 mktemp:
82   /bin/mktemp
83
84 iputils:
85   /bin/ping
86
87 rpm:
88   /bin/rpm
89   /usr/lib/rpm/{rpm{popt,rc},macros}
90   /usr/lib*/librpm.so*
91
92 sh-utils:
93   /bin/{date,echo,false,pwd,sleep,stty,true,uname,basename}
94   /usr/bin/{expr,tee,dirname,chroot,test,tty}
95
96 util-linux:
97   /bin/{kill,guessfstype}
98   /bin/{u,}mount
99   /bin/dmesg
100   /sbin/losetup
101   /sbin/blockdev
102
103 <kernel_rpm>:
104 if arch eq 'alpha'
105 # ???
106 #    m /boot/System.map-*.default /System.map
107     m /boot/System.map-* /System.map
108 else
109     m /boot/System.map-* /System.map
110 endif
111
112 if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
113
114   include ../initrd/gen/module.files.cd1
115
116 else
117
118   # make at least the directory to get depmod working
119   d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
120
121 endif
122
123 #if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
124 if arch eq 'ia32'
125   pcmcia:
126     /sbin/cardmgr
127     /sbin/cardctl
128     /sbin/dump_cis
129 endif
130
131 ncurses:
132   /lib*/libncurses.so.5*
133   /usr/bin/reset
134   /usr/lib*/libpanel.so.5*
135   /usr/share/terminfo
136 s ../share/terminfo /usr/lib/terminfo
137
138 if arch eq 'alpha' || suse_xrelease eq 'beta'
139   libgcc:
140     /lib*
141 endif
142
143 popt:
144   /usr/lib*/libpopt.so*
145
146 glibc:
147   /sbin/ldconfig
148   /lib*/ld*
149   /lib*/lib{c,m}.so.6*
150   /lib*/{libcrypt.so.1*,libdb.so.2*,libdl.so.2*,libnsl.so.1*}
151   /lib*/{libnss_compat.so.2,libnss_dns.so.2,libnss_files.so.2,libnss_hesiod.so.2}
152   /lib*/{libnss_nis.so.2,libnss_nisplus.so.2,libresolv.so.2*,librt.so.1,libutil.so.1*}
153   /usr/sbin/rpcinfo
154   /usr/bin
155   /etc/rpc
156 r /usr/bin/db_*
157 r /usr/bin/{catchsegv,gencat,getconf,getent,glibcbug,iconv,lddlibc4,mtrace,rpcgen,sprof}
158 r /usr/sbin/{nscd,nscd_nischeck,utmpd}
159   /lib*/libpthread.so.0
160
161 glibc-locale:
162   /usr/lib*/gconv/ISO8859*
163   /usr/lib*/gconv/KOI*
164   /usr/lib*/gconv/UNICODE*
165   /usr/lib*/gconv/gconv-modules*
166
167   # built in base system
168   d usr/lib/locale usr/share/locale
169   e cp /tmp/locale.alias usr/share/locale
170   e cp /tmp/usr/lib/locale/locale-archive usr/lib/locale
171
172 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
173 kbd:
174   /usr/share/kbd
175   /bin/loadkeys
176   /usr/bin/{loadunimap,kbd_mode}
177   /bin/{chvt,loadkeys}
178   /usr/bin/{chvt,loadkeys}
179   /var/adm/fillup-templates/sysconfig.keyboard
180
181 # temporary fix for yast's setfont problems
182 m /usr/bin/setfont /usr/bin/setfont.bin
183 x /usr/bin/setfont /usr/bin
184 endif
185
186 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
187   hdparm:
188     /sbin/hdparm
189 endif
190
191 e2fsprogs:
192   /sbin
193   /lib*
194
195 file:
196   /usr/bin/file
197
198 if arch eq 'ia32' || arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
199   lilo:
200     /sbin/activate
201 endif
202
203 if arch eq 'ia64'
204   efibootmgr:
205     /usr/sbin/efibootmgr
206 endif
207
208 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
209   s390-tools: postin
210     /sbin/zipl
211     /lib*/libparsecfg.so
212     /lib*/libvtoc.so
213     /boot
214     /etc/zipl.conf.sample
215     /sbin/dasdfmt
216     /sbin/fdasd
217     /sbin/zgetdump
218     e postin
219 #  s390utils:
220 #    /sbin/zilo
221 #    /sbin/silo
222 endif
223
224 raidtools:
225   /sbin/*
226
227 dosfstools:
228   /sbin/{mkdosfs,mkfs.msdos,dosfsck,fsck.msdos}
229
230 net-tools:
231   /bin/{domain,host}name
232   /sbin/{ifconfig,route}
233   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
234     /sbin/plipconfig
235   endif
236
237 portmap:
238   /sbin/portmap
239
240 if arch eq 'disabled'
241 umsprogs:
242   /sbin/*
243 c 0755 0 0 /sbin/umssync
244 s /sbin/umssync /bin/umssync
245 endif
246
247 util-linux:
248   /sbin/{mkfs,mkfs.minix,fsck.minix,mkswap,swapoff,swapon}
249   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
250     /sbin/{ctrlaltdel,hwclock}
251   endif
252   if arch eq 'ppc'
253     /etc/filesystems
254     /sbin/{clock,nvsetenv}
255   endif
256
257 d /var/adm /var/tmp /var/lib/{amanda,gdm,news,pgsql,rpm,uucp/taylor_config}
258 d /var/lock/subsys
259 d /var/log/news /var/named /var/run /var/spool/{atjobs,fax,fnet,lpd,mail,postfix,rwho,uucp}
260
261 d /var/X11R6/{bin,xkb/compiled,app-defaults}
262
263 s ../lock /var/spool/locks
264 s /usr/X11R6/lib/X11 /var/X11R6/lib
265
266 t /var/log/{faillog,lastlog,mail,messages,sendmail.st,wtmp,xdm.errors}
267 t /var/log/news/news.{crit,err,notice}
268
269 c 1777 0 0 /var/tmp
270
271 d /usr/{bin,lib,lib64,libexec,sbin,share}
272
273 s ../var/spool /usr/spool
274 s ../var/tmp /usr/tmp
275
276 grep:
277   /bin/{,e,f}grep
278
279 diffutils:
280   /usr/bin/{cmp,diff}
281
282 findutils:
283   /usr/bin/{find,xargs}
284
285 less:
286   /etc/lesskey
287   /usr/bin/less
288
289 modutils:
290  /sbin/{depmod,genksyms,insmod,ksyms,lsmod,modinfo,modprobe,rmmod,insmod.static}
291  /sbin/{depmod,insmod,lsmod,modprobe,rmmod}.old
292
293 ps:
294   /bin/ps
295   m /bin/fuser /usr/bin
296   /usr/bin/{free,killall,pstree,socklist,vmstat,top}
297
298 timezone:
299   /usr/share/zoneinfo/{iso3166,zone}.tab
300
301 strace:
302   /usr/bin/strace
303
304 if !(arch eq 'x86_64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'alpha' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
305   ltrace:
306     /usr/bin/ltrace
307     /etc/ltrace.conf
308 endif
309
310 cpio:
311   /usr/bin/mt
312   /bin/cpio
313
314 textutils:
315   /bin/cat
316   /usr/bin/{cut,head,md5sum,tail,tr,uniq,wc,od}
317   /bin/sort
318
319 freetype2:
320   /usr/lib*
321
322 c 0755 0 0 /usr/bin
323 c 0755 0 0 /usr/lib*
324 c 0755 0 0 /usr/sbin
325 c 0755 0 0 /usr/share
326
327 x /etc/ld.so.conf /etc
328
329 if with_yast2 ne 'no'
330   d /usr/X11R6/{bin,include/X11,share}
331
332   s X11R6 /usr/X11
333   # Don't do this!
334   # s /var/X11R6/bin/X /usr/X11R6/bin/X
335
336   if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
337     XFree86-Xnest:
338       .
339     XFree86-Xvfb:
340       .
341   endif
342
343   c 0755 0 0 /dev
344
345   if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
346   # new XF86 4.0
347   XFree86-server:
348     /usr/X11R6/bin/XFree86
349     /usr/X11R6/lib*/modules/codeconv
350     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers
351   # video4linux stuff
352   r /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/linux
353     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{dbe,extmod}.a
354   if arch ne 'ia64' && arch ne 'x86_64'
355     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/libdri.a
356   endif
357     /usr/X11R6/lib*/modules/fonts/libbitmap.a
358     /usr/X11R6/lib*/modules/input
359     /usr/X11R6/lib*/modules/linux
360   if arch ne 'ia64' && arch ne 'sparc' && arch ne 'sparc64' && arch ne 'ppc' && arch ne 'ppc64'
361       /usr/X11R6/lib*/modules/*.uc
362   endif
363     /usr/X11R6/lib*/modules/lib*.a
364   endif
365
366   XFree86-libs:
367     /usr/X11R6/lib*/lib{X11,Xext}.so*
368     /usr/X11R6/lib*/lib{SM,ICE}.so*
369     /usr/X11R6/lib*/lib{Xmu,Xmuu,Xi,Xt,Xft,Xrender,Xpm,Xrandr}.so*
370     /usr/X11R6/lib*/libfontconfig.so*
371     /usr/X11R6/lib/X11/locale
372     /usr/X11R6/bin/xauth
373  expat:
374     /usr/lib*/libexpat.so*
375
376  XFree86-compat-libs:
377    /usr/X11R6/lib*/lib{Xxf86misc,Xxf86vm}.so*
378
379   mesasoft:
380     /
381     E /usr/X11R6/bin/switch2mesasoft || true
382     r /usr/X11R6/bin/switch2mesasoft
383
384   mesaglu:
385     /usr/lib*
386
387   XFree86:
388     /usr/X11R6/lib/X11/{XErrorDB,XKeysymDB,rgb.txt}
389     /etc/fonts/fonts.conf
390     /etc/X11/xkb
391     s /etc/X11/xkb /usr/X11R6/lib/X11
392     /usr/X11R6/bin/xkbcomp
393     /usr/X11R6/lib/X11/locale
394     /etc/X11/xserver
395   r /etc/X11/xserver/C
396   s /etc/X11/xserver /usr/X11R6/lib/X11
397   # unicode stuff
398   d /usr/X11R6/lib/X11/fonts/{misc,uni}
399     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/cursor.pcf.gz
400     # 'fixed' font
401     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/6x13-ISO8859-1.pcf.gz
402
403 #  x /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
404   x /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_{3,4} /usr/X11R6/lib/X11
405
406   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/{encodings.dir,fonts.alias,fonts.dir,olcursor.pcf.gz}
407
408
409   if arch eq 'x86_64' || arch eq 's390x' || arch eq 'ppc64'
410     R s#usr/X11R6/lib/modules#usr/X11R6/lib64/modules# /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4
411   endif
412
413   xf86tools:
414     /usr/X11R6/lib/X11/XftConfig
415
416   libusb:
417     /usr/lib*/libusb*.so.*
418   resmgr:
419     /usr/lib*/libresmgr.so.*
420   if arch eq 's390x'
421 #    these libs are needed for 32-Bit vnc
422
423     glibc-32bit:
424       /lib/ld.so.1
425       /lib/ld-2.2.5.so
426       /lib/libc.so.6
427       /lib/libdl.so.2
428       /lib/libm.so.6
429   endif
430   vnc:
431     /usr/X11R6/bin/Xvnc
432     /usr/X11R6/bin/vncpasswd.arg
433     /usr/share/vnc/classes
434
435   libxml2:
436     /usr/lib*/libxml2.so*
437
438   libxslt:
439     /usr/lib*
440     /usr/bin
441
442   curl:
443     /usr/lib*/libcurl.so*
444
445   fvwm2:
446     /usr/X11R6/bin/fvwm{,2}
447     /usr/X11R6/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
448     /usr/X11R6/lib/X11/fvwm2/FvwmTheme
449     x etc/fvwmrc /usr/X11R6/share/fvwm/fvwmrc
450
451   libstroke:
452     /usr/lib*/libstroke.so*
453
454 endif
455
456 if with_yast2 ne 'no'
457   yast2:
458     /usr
459     /var
460     s /usr/lib/YaST2/bin/fdisk /sbin/fdisk
461     s /usr/lib/YaST2/bin/YaST2.start /sbin/yast
462   yast2-bootloader:
463     /
464   yast2-core:
465     /
466   yast2-country:
467     /
468   yast2-installation:
469     /
470   yast2-mouse:
471     /
472   yast2-ncurses:
473     /
474   yast2-network-instsys:
475     /
476   yast2-packagemanager:
477     /
478   yast2-packager:
479     /
480   yast2-qt:
481     /
482   yast2-storage:
483     /
484   yast2-transfer:
485     /
486   yast2-trans-bs:
487     /
488   yast2-trans-cs:
489     /
490   yast2-trans-da:
491     /
492   yast2-trans-de:
493     /
494   yast2-trans-el_GR:
495     /
496   yast2-trans-en_GB:
497     /
498   yast2-trans-en_US:
499     /
500   yast2-trans-es:
501     /
502   yast2-trans-fr:
503     /
504   yast2-trans-hu:
505     /
506   yast2-trans-it:
507     /
508   yast2-trans-ja:
509     /
510   yast2-trans-ko:
511     /
512   yast2-trans-lt:
513     /
514   yast2-trans-nl:
515     /
516   yast2-trans-pt_BR:
517     /
518   yast2-trans-sk:
519     /
520   yast2-trans-sl_SI:
521     /
522   yast2-trans-sv:
523     /
524   yast2-trans-tr:
525     /
526   yast2-trans-zh_CN:
527     /
528   yast2-trans-zh_TW:
529     /
530   yast2-x11:
531     /
532   yast2-xml:
533     /
534   yast2-update:
535     /
536   autoyast2-installation:
537     /
538   liby2util:
539    /
540
541   yast2-theme-<yast_theme>:
542     /
543     s <yast_theme> usr/share/YaST2/theme/current
544
545 endif
546
547
548 libpng:
549   /usr/lib*/libpng*.so*
550
551 zlib:
552   /lib*/libz.so.1*
553
554 c 0755 0 0 /usr
555 if with_yast2 ne 'no'
556   c 0755 0 0 /usr/X11R6
557   c 0755 0 0 /usr/X11R6/bin
558   c 0755 0 0 /etc/X11
559 endif
560
561 libgcc:
562   /lib*/libgcc_s.so.*
563
564 libstdc++:
565   /usr/lib*/libstdc++*.so*
566
567 libjpeg:
568   /usr/lib*/libjpeg.so*
569
570 eject:
571   /bin/eject
572
573 libmng:
574   /usr/lib*/libmng.so*
575
576 liblcms:
577   /usr/lib*/liblcms.so*
578
579 if with_yast2 ne 'no'
580   qt3:
581     /etc/X11/qtrc
582     /usr/lib*/qt3
583     /usr/lib*/libqt*.so.3
584     /usr/lib*/qt3/lib*/libqt*.so*
585     E echo -e "[General]\nenableXft=false\nuseXft=false\nstyle=Platinum" >/etc/X11/qtrc
586 endif
587
588 # remove these:
589 r root mnt tmp usr/libexec
590
591 if arch eq 'ia32'
592   syslinux:
593     /usr/sbin/syslinux
594 endif
595
596 netcfg:
597   /etc/{services,protocols}
598
599 if with_yast2 ne 'no' && arch ne 's390' && arch ne 's390x'
600   saxtools:
601     /usr/X11R6/bin
602   saxident:
603     /
604 endif
605
606 if arch eq 'ppc' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64'
607   # the agp module from xsvga may cause 700 permissions; fix it here
608   # c 0755 0 0 /lib/modules
609
610   # what for???
611   # d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
612 endif
613
614 lvm:
615   /lib*/liblvm-*.so*
616   /sbin/lv*  
617   /sbin/pv* 
618   /sbin/vg*
619
620 reiserfs:
621   /sbin
622
623 gawk:
624   /bin
625
626 if arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
627   pdisk:
628     /sbin/pdisk
629
630   lilo:
631     /bin/show_of_path.sh
632
633   fbset:
634     /etc/fb.modes
635     /usr/sbin/fbset
636
637   hfsutils:
638     /usr/bin/hattrib
639     /usr/bin/hcd
640     /usr/bin/hcopy
641     /usr/bin/hdel
642     /usr/bin/hdir
643     /usr/bin/hformat
644     /usr/bin/hls
645     /usr/bin/hmkdir
646     /usr/bin/hmount
647     /usr/bin/hpwd
648     /usr/bin/hrename
649     /usr/bin/hrmdir
650     /usr/bin/humount
651     /usr/bin/hvol
652
653   initviocons:
654     /bin/initviocons
655     /usr/bin/termprobes
656 endif
657
658 if arch eq 'ia32'
659   xfiregl1:
660     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl1_drv.o
661   xfiregl23:
662     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl23_drv.o
663 endif
664
665 if arch eq 'ia32'
666   # needed for blinux start script
667   sysvinit:
668     /sbin/{check,kill,start}proc
669
670   sbl:
671     /usr/lib/suse-blinux
672     /etc/init.d/suse-blinux
673     /etc/suse-blinux.conf
674     r /usr/lib/suse-blinux/profile/default
675     s y2base /usr/lib/suse-blinux/profile/default
676
677 endif
678
679 sysvinit:
680   /sbin/checkproc
681
682 syslogd:
683   /sbin/klogd
684   m /sbin/syslogd /sbin/syslogd.bin
685   x etc/syslogd /sbin/syslogd
686
687 openssh: prein
688   /etc/init.d/sshd
689   /etc/pam.d/sshd
690   /etc/ssh
691   /usr/sbin/sshd
692   /usr/bin/ssh
693   /usr/bin/ssh-keygen
694   /usr/bin/scp
695   e prein
696
697 heimdal-lib:
698   /etc
699   /usr/lib*/libasn1.so.*
700   /usr/lib*/libcom_err.so.*
701   /usr/lib*/libgssapi.so.*
702   /usr/lib*/libkrb5.so.*
703   /usr/lib*/libroken.so.*
704
705 db:
706   /usr/lib*/libdb-4*.so  
707
708 pam:
709   /etc/pam.d/other
710   /lib*/security
711   /lib*/libpam.so.*
712   /lib*/libpam_misc.so.*
713
714 pam-modules:
715   /{etc,lib*,sbin}
716
717   # don't use cracklib
718   c 755 0 0 /etc/security
719   R s/^(password:.*?)\s+use_cracklib\b/$1/ /etc/security/pam_pwcheck.conf
720
721 libxcrypt:
722   /lib*/libxcrypt.so.*
723
724 cracklib:
725   /usr/lib*/libcrack.so*
726
727 gdbm:
728   /usr/lib*/libgdbm.so*
729
730 vim:
731   /bin/vim
732   /bin/vi
733
734  r /lib*/security/pam_userdb.so
735
736  x etc/inst_setup_ssh /sbin/
737  c 755 0 0 /sbin/inst_setup_ssh
738  x etc/ssh /etc
739  c 644 0 0 /etc/ssh/*
740  d /root
741  x root/.yast2 /root
742  x root/.bash_history /root
743  x root/.bash_login /root
744  x root/.vimrc /root
745
746 parted:
747   /usr/sbin
748   /usr/lib*
749
750 jfsutils:
751   /sbin/{fsck.jfs,mkfs.jfs}
752
753 xfsprogs:
754   /sbin/fsck.xfs
755   /sbin/mkfs.xfs
756   /usr/sbin/xfs_{growfs,admin,db}
757
758 wget:
759   /etc
760   /usr/bin
761
762 openssl:
763   /usr/lib*
764   /usr/share/ssl
765
766 timezone:
767   /usr
768   r /usr/share/zoneinfo/posix
769   r /usr/share/zoneinfo/right
770
771 hex:
772   /usr/bin/hex
773
774 bzip2:
775   /usr/lib*/libbz2.so*
776
777 sock:
778   /usr/bin/sock
779
780 shadow:
781   /etc/pam.d/shadow
782   /usr/sbin/chpasswd
783
784 if with_yast2 ne 'no'
785   # make fonts.dir
786   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
787 endif
788
789 if arch eq 'ia64'
790   fpswa:
791     /sbin/fpswa_check_version
792 endif
793
794 c 644 0 0 /etc/shadow
795
796 x /usr/lib/YaST/.Reh /usr/lib/YaST2
797 x etc/inst_setup /sbin/inst_setup
798 x etc/create_interface /sbin/create_interface
799 c 755 0 0 /sbin/inst_setup
800 c 755 0 0 /sbin/create_interface
801
802 ## add link to initrd modules
803 ## check mk_root before you're going to change this!!!
804 #d /lib/modules/<kernel_ver>/initrd
805 #e /bin/ln -s /modules/*.o /lib/modules/<kernel_ver>/initrd
806
807 # run depmod
808 E /sbin/depmod -a -F /System.map <kernel_ver>
809
810 # final clean up
811 r /etc/X11/xserver/C
812 r /usr/share/doc/packages/*
813
814 # r /modules
815 r /System.map
816 r /sbin/insserv
817
818 # some scripts write to /dev/null...
819 r /dev
820
821 x usr/bin/conservative_lndir usr/bin
822 if arch eq 'ppc'
823 x usr/bin/ppc_post_install.sh usr/bin
824 endif