- added glx to XFree config
[opensuse:installation-images.git] / data / root / root.file_list
1
2 #
3 # the 'root' system
4 #
5
6 d bin dev etc lib mnt root sbin tmp usr var
7 c 1777 0 0 tmp
8
9 # add some /etc files
10 x /etc/* /etc
11 r /etc/ssh/CVS
12 r /etc/CVS /etc/rpm/CVS /root/.ssh/CVS
13 r /etc/inst_setup
14 r /etc/inst_setup_ssh
15 r /etc/create_interface
16 r /etc/fvwmrc
17 R s/product_name/<product_name>/ /etc/motd
18 R s/product_name/<product_name>/ /etc/issue
19
20 fillup:
21   /bin
22
23 insserv:
24   /etc
25   /sbin
26
27 aaa_base: prein,postin
28 e prein
29   /etc/init.d
30   /etc/inputrc
31   /etc/rc.status
32   /etc/modules.conf{,.local}
33   /usr/bin/old
34   /root/.gnupg/suse_build_key
35   /root/.gnupg/suse_build_key
36   /var/adm/fillup-templates
37 e postin
38 r /var/adm/fillup-templates
39
40 tar:
41   /bin/tar
42
43 sed:
44   /bin/sed
45
46 perl:
47   /usr/bin/perl
48   /usr/lib/perl*/*/strict.pm
49
50 libacl:
51   /lib*
52
53 libattr:
54   /lib*
55
56 bash:
57   /bin/bash
58 s bash /bin/sh
59
60 readline:
61   /lib*/libreadline.so.4*
62   /lib*/libhistory.so.4*
63
64 ash:
65   /bin/ash.static
66
67 coreutils:
68   /bin/{chgrp,chmod,chown,cp,dd,df,ln,ls,mkdir,mknod,mv,rm,rmdir,sync}
69   /usr/bin/du
70   /bin/touch
71   /bin/{date,echo,false,pwd,sleep,stty,true,uname,basename}
72   /usr/bin/{expr,tee,dirname,chroot,test,tty}
73   /bin/cat
74   /usr/bin/{cut,head,md5sum,tail,tr,uniq,wc,od}
75   /bin/sort
76   /bin/kill
77
78 gzip:
79   bin/g{un,}zip
80
81 joe:
82   /usr/bin/joe
83   /etc/joerc
84
85 hwinfo:
86   /usr/lib*
87   /usr/sbin
88
89 mktemp:
90   /bin/mktemp
91
92 iputils:
93   /bin/ping
94
95 rpm:
96   /bin/rpm
97   /usr/lib/rpm/{rpmrc,macros}
98   /usr/lib/rpm/rpmpopt*
99   /usr/lib*/librpm*.so
100
101 util-linux:
102   /bin/guessfstype
103   /bin/{u,}mount
104   /bin/dmesg
105   /sbin/losetup
106   /sbin/blockdev
107   /sbin/fdisk
108
109 <kernel_rpm>:
110 if arch eq 'alpha'
111 # ???
112 #    m /boot/System.map-*.default /System.map
113     m /boot/System.map-* /System.map
114 else
115     m /boot/System.map-* /System.map
116 endif
117
118 if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
119
120   include ../initrd/gen/module.files.cd1
121
122 else
123
124   # make at least the directory to get depmod working
125   d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
126
127 endif
128
129 #if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
130 if arch eq 'ia32'
131   pcmcia:
132     /sbin/cardmgr
133     /sbin/cardctl
134     /sbin/dump_cis
135 endif
136
137 ncurses:
138   /lib*/libncurses.so.5*
139   /usr/lib*/libncursesw.so.5*
140   /usr/lib*/libpanelw.so.5*
141   /usr/bin/reset
142   /usr/share/terminfo
143 s ../share/terminfo /usr/lib/terminfo
144
145 if arch eq 'alpha' || suse_xrelease eq 'beta'
146   libgcc:
147     /lib*
148 endif
149
150 popt:
151   /usr/lib*/libpopt.so*
152
153 glibc:
154   /sbin/ldconfig
155   /lib*/ld*
156   /lib*/lib{c,m}.so.6*
157   /lib*/{libcrypt.so.1*,libdb.so.2*,libdl.so.2*,libnsl.so.1*}
158   /lib*/{libnss_compat.so.2,libnss_dns.so.2,libnss_files.so.2,libnss_hesiod.so.2}
159   /lib*/{libnss_nis.so.2,libnss_nisplus.so.2,libresolv.so.2*,librt.so.1,libutil.so.1*}
160   /usr/sbin/rpcinfo
161   /usr/bin
162   /etc/rpc
163 r /usr/bin/db_*
164 r /usr/bin/{catchsegv,gencat,getconf,getent,glibcbug,iconv,lddlibc4,mtrace,rpcgen,sprof}
165 r /usr/sbin/{nscd,nscd_nischeck,utmpd}
166   /lib*/libpthread.so.0
167
168 glibc-locale:
169   /usr/lib*/gconv/ISO8859*
170   /usr/lib*/gconv/KOI*
171   /usr/lib*/gconv/UNICODE*
172   /usr/lib*/gconv/gconv-modules*
173
174   # built in base system
175   d usr/lib/locale
176   e cp /tmp/usr/lib/locale/locale-archive usr/lib/locale
177
178 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
179 kbd:
180   /usr/share/kbd
181   /bin/loadkeys
182   /usr/bin/{loadunimap,kbd_mode}
183   /bin/{chvt,loadkeys}
184   /usr/bin/{chvt,loadkeys}
185   /usr/bin/unicode_st{art,op}
186   m /var/adm/fillup-templates/sysconfig.keyboard /etc/sysconfig/keyboard
187
188 # temporary fix for yast's setfont problems
189 m /usr/bin/setfont /usr/bin/setfont.bin
190 x /usr/bin/setfont /usr/bin
191 endif
192
193 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
194   hdparm:
195     /sbin/hdparm
196 endif
197
198 e2fsprogs:
199   /sbin
200   /lib*
201
202 file:
203   /usr/bin/file
204
205 if arch eq 'ia32' || arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
206   lilo:
207     /sbin/activate
208 endif
209
210 if arch eq 'ia64'
211   efibootmgr:
212     /usr/sbin/efibootmgr
213 endif
214
215 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
216   s390-tools: postin
217     /sbin/zipl
218     /lib*/libparsecfg.so
219     /lib*/libvtoc.so
220     /boot
221     /etc/zipl.conf.sample
222     /sbin/dasdfmt
223     /sbin/fdasd
224     /sbin/zgetdump
225     e postin
226 #  s390utils:
227 #    /sbin/zilo
228 #    /sbin/silo
229 endif
230
231 raidtools:
232   /sbin/*
233
234 dosfstools:
235   /sbin/{mkdosfs,mkfs.msdos,dosfsck,fsck.msdos}
236
237 net-tools:
238   /bin/{domain,host}name
239   /sbin/{ifconfig,route}
240   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
241     /sbin/plipconfig
242   endif
243
244 portmap:
245   /sbin/portmap
246
247 if arch eq 'disabled'
248 umsprogs:
249   /sbin/*
250 c 0755 0 0 /sbin/umssync
251 s /sbin/umssync /bin/umssync
252 endif
253
254 util-linux:
255   /sbin/{mkfs,mkfs.minix,fsck.minix,mkswap,swapoff,swapon}
256   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
257     /sbin/{ctrlaltdel,hwclock}
258   endif
259   if arch eq 'ppc'
260     /etc/filesystems
261     /sbin/{clock,nvsetenv}
262   endif
263
264 d /var/adm /var/tmp /var/lib/{amanda,gdm,news,pgsql,rpm,uucp/taylor_config}
265 d /var/lock/subsys
266 d /var/log/news /var/named /var/run /var/spool/{atjobs,fax,fnet,lpd,mail,postfix,rwho,uucp}
267
268 d /var/X11R6/{bin,xkb/compiled,app-defaults}
269
270 s ../lock /var/spool/locks
271 s /usr/X11R6/lib/X11 /var/X11R6/lib
272
273 t /var/log/{faillog,lastlog,mail,messages,sendmail.st,wtmp,xdm.errors}
274 t /var/log/news/news.{crit,err,notice}
275
276 c 1777 0 0 /var/tmp
277
278 d /usr/{bin,lib,lib64,libexec,sbin,share}
279
280 s ../var/spool /usr/spool
281 s ../var/tmp /usr/tmp
282
283 grep:
284   /bin/{,e,f}grep
285
286 diffutils:
287   /usr/bin/{cmp,diff}
288
289 findutils:
290   /usr/bin/{find,xargs}
291
292 less:
293   /etc/lesskey
294   /usr/bin/less
295
296 modutils:
297  /sbin/{depmod,genksyms,insmod,ksyms,modinfo,modprobe,rmmod,insmod.static}
298  /sbin/{depmod,insmod,modprobe,rmmod}.old
299  /bin/lsmod{,.old}
300
301 ps:
302   /bin/ps
303   m /bin/fuser /usr/bin
304   /usr/bin/{free,killall,pstree,socklist,vmstat,top}
305
306 timezone:
307   /usr/share/zoneinfo/{iso3166,zone}.tab
308
309 strace:
310   /usr/bin/strace
311
312 if !(arch eq 'x86_64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'alpha' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
313   ltrace:
314     /usr/bin/ltrace
315     /etc/ltrace.conf
316 endif
317
318 cpio:
319   /usr/bin/mt
320   /bin/cpio
321
322 freetype2:
323   /usr/lib*
324
325 c 0755 0 0 /usr/bin
326 c 0755 0 0 /usr/lib*
327 c 0755 0 0 /usr/sbin
328 c 0755 0 0 /usr/share
329
330 x /etc/ld.so.conf /etc
331
332 if with_yast2 ne 'no'
333   d /usr/X11R6/{bin,include/X11,share}
334
335   s X11R6 /usr/X11
336   # Don't do this!
337   # s /var/X11R6/bin/X /usr/X11R6/bin/X
338
339   if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
340     XFree86-Xnest:
341       .
342     XFree86-Xvfb:
343       .
344   endif
345
346   c 0755 0 0 /dev
347
348   if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
349   # new XF86 4.0
350   XFree86-server:
351     /usr/X11R6/bin/XFree86
352     /usr/X11R6/lib*/modules/codeconv
353     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/{vga,fbdev}_drv.o
354   if arch eq 'ia32'
355     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/vmware_drv.o
356   endif
357     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{dbe,extmod}.a
358     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{glx,GLcore}.a
359     /usr/X11R6/lib*/modules/fonts/libbitmap.a
360     /usr/X11R6/lib*/modules/input
361     /usr/X11R6/lib*/modules/linux
362   if arch ne 'ia64' && arch ne 'sparc' && arch ne 'sparc64' && arch ne 'ppc' && arch ne 'ppc64'
363       /usr/X11R6/lib*/modules/*.uc
364   endif
365     /usr/X11R6/lib*/modules/lib*.a
366   endif
367
368   XFree86-libs:
369     /usr/X11R6/lib*/lib{X11,Xext}.so*
370     /usr/X11R6/lib*/lib{SM,ICE}.so*
371     /usr/X11R6/lib*/lib{Xmu,Xmuu,Xi,Xt,Xrender,Xpm,Xrandr,Xcursor}.so*
372     /usr/X11R6/lib*/libXft.so.2*
373     /usr/X11R6/lib/X11/locale
374     /usr/X11R6/bin/xauth
375
376   expat:
377     /usr/lib*/libexpat.so*
378
379   XFree86-compat-libs:
380    /usr/X11R6/lib*/lib{Xxf86misc,Xxf86vm}.so*
381
382   fontconfig:
383     /etc/fonts/fonts.conf
384     /usr/lib*/libfontconfig.so.*
385     /usr/bin/fc-cache
386
387   XFree86-Mesa:
388     /usr/lib*/libGL.so.*
389     /usr/lib*/libGLU.so.*
390
391   XFree86:
392     /usr/X11R6/lib/X11/{XErrorDB,XKeysymDB,rgb.txt}
393     /etc/X11/xkb
394     s /etc/X11/xkb /usr/X11R6/lib/X11
395     /usr/X11R6/bin/xkbcomp
396     /usr/X11R6/bin/setxkbmap
397     /usr/X11R6/bin/mkfontdir
398     /etc/X11/xserver
399   r /etc/X11/xserver/C
400   s /etc/X11/xserver /usr/X11R6/lib/X11
401   # unicode stuff
402   d /usr/X11R6/lib/X11/fonts/{misc,uni}
403     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/cursor.pcf.gz
404     # 'fixed' font
405     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/6x13-ISO8859-1.pcf.gz
406
407     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.scale
408
409   x /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4 /usr/X11R6/lib/X11
410
411   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/{encodings.dir,fonts.alias,fonts.dir,olcursor.pcf.gz}
412
413
414   if arch eq 'x86_64' || arch eq 's390x' || arch eq 'ppc64'
415     R s#usr/X11R6/lib/modules#usr/X11R6/lib64/modules# /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4
416   endif
417
418   XFree86-fonts-75dpi:
419     m /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/helvB14-ISO8859-1.pcf.gz /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
420
421   libusb:
422     /usr/lib*/libusb*.so.*
423
424   resmgr:
425     /lib*/libresmgr.so.*
426   if arch eq 's390x'
427 #    these libs are needed for 32-Bit vnc
428
429     glibc-32bit:
430       /lib/ld.so.1
431       /lib/ld-2.2.5.so
432       /lib/libc.so.6
433       /lib/libdl.so.2
434       /lib/libm.so.6
435   endif
436   XFree86-Xvnc:
437     /usr/X11R6/bin/Xvnc
438   tightvnc:
439     /usr/X11R6/bin/vncpasswd.arg
440     /usr/share/vnc/classes
441
442   libxml2:
443     /usr/lib*/libxml2.so*
444
445   libxslt:
446     /usr/lib*
447     /usr/bin
448
449   curl:
450     /usr/lib*/libcurl.so*
451
452   fvwm2:
453     /usr/X11R6/bin/fvwm{,2}
454     /usr/X11R6/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
455     x etc/fvwmrc /usr/X11R6/share/fvwm/fvwmrc
456
457   libstroke:
458     /usr/lib*/libstroke.so*
459
460 endif
461
462 if with_yast2 ne 'no'
463   yast2:
464     /usr
465     /var
466     s /usr/lib/YaST2/bin/YaST2.start /sbin/yast
467   yast2-bootloader:
468     /
469   yast2-core:
470     /
471   yast2-country:
472     /
473   yast2-installation:
474     /
475   yast2-mouse:
476     /
477   yast2-ncurses:
478     /
479   yast2-network-instsys:
480     /
481   yast2-packagemanager:
482     /
483   yast2-packager:
484     /
485   yast2-qt:
486     /
487   yast2-repair:
488     /
489   yast2-storage:
490     /
491   yast2-transfer:
492     /
493   yast2-trans-bg:
494     /
495   yast2-trans-bs:
496     /
497   yast2-trans-cs:
498     /
499   yast2-trans-da:
500     /
501   yast2-trans-de:
502     /
503   yast2-trans-el_GR:
504     /
505   yast2-trans-en_GB:
506     /
507   yast2-trans-en_US:
508     /
509   yast2-trans-es:
510     /
511   yast2-trans-fr:
512     /
513   yast2-trans-hu:
514     /
515   yast2-trans-it:
516     /
517   yast2-trans-ja:
518     /
519   yast2-trans-ko:
520     /
521   yast2-trans-lt:
522     /
523   yast2-trans-nl:
524     /
525   yast2-trans-pt_BR:
526     /
527   yast2-trans-ru:
528     /
529   yast2-trans-sk:
530     /
531   yast2-trans-sl_SI:
532     /
533   yast2-trans-sv:
534     /
535   yast2-trans-tr:
536     /
537   yast2-trans-zh_CN:
538     /
539   yast2-x11:
540     /
541   yast2-xml:
542     /
543   yast2-update:
544     /
545   autoyast2-installation:
546     /
547   liby2util:
548    /
549
550   yast2-theme-<yast_theme>:
551     /
552     s <yast_theme> usr/share/YaST2/theme/current
553
554   gpart:
555     /usr/bin
556
557   if with_vera_font ne 'no'
558     bitstream-vera:
559       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/Vera*.ttf
560   else
561     ghostscript-fonts-std:
562       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
563       /usr/share/ghostscript/fonts/fonts.scale
564       /usr/share/ghostscript/fonts/n019003l.pfb
565       /usr/share/ghostscript/fonts/n019004l.pfb
566       /usr/share/ghostscript/fonts/n019024l.pfb
567   endif
568
569 endif
570
571
572 libpng:
573   /usr/lib*/libpng*.so*
574
575 zlib:
576   /lib*/libz.so.1*
577
578 c 0755 0 0 /usr
579 if with_yast2 ne 'no'
580   c 0755 0 0 /usr/X11R6
581   c 0755 0 0 /usr/X11R6/bin
582   c 0755 0 0 /etc/X11
583 endif
584
585 libgcc:
586   /lib*/libgcc_s.so.*
587
588 libstdc++:
589   /usr/lib*/libstdc++*.so*
590
591 libjpeg:
592   /usr/lib*/libjpeg.so*
593
594 eject:
595   /bin/eject
596
597 if with_yast2 ne 'no'
598 # would be only needed for libqmng plugin
599 #  libmng:
600 #    /usr/lib*/libmng.so*
601 #  liblcms:
602 #    /usr/lib*/liblcms.so*
603
604   qt3:
605     /etc/X11/qtrc
606     /usr/lib/qt3/bin/qtconfig
607     /usr/lib/qt3
608     /usr/lib*/libqt*.so.3
609     /usr/lib/qt3/lib*/libqt*.so*
610   r /usr/lib/qt3/plugins/imageformats/libqmng*
611
612   kdebase3-SuSE:
613     /opt/kde3/share/config/SuSE/default/qtrc
614
615   kdelibs3:
616     /opt/kde3/lib*/kde3/plugins/styles/keramik.so
617     /opt/kde3/lib*/libkdefx.so*
618 endif
619
620 # remove these:
621 r root mnt tmp usr/libexec
622
623 if arch eq 'ia32'
624   syslinux:
625     /usr/sbin/syslinux
626 endif
627
628 netcfg:
629   /etc/{services,protocols}
630
631 if with_yast2 ne 'no' && arch ne 's390' && arch ne 's390x'
632   saxtools:
633      /usr/X11R6/bin
634    r /usr/X11R6/bin/xkbset
635   saxident:
636     /
637 endif
638
639 if arch eq 'ppc' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64'
640   # the agp module from xsvga may cause 700 permissions; fix it here
641   # c 0755 0 0 /lib/modules
642
643   # what for???
644   # d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
645 endif
646
647 lvm:
648   /lib*/liblvm-*.so*
649   /sbin/lv*  
650   /sbin/pv* 
651   /sbin/vg*
652
653 reiserfs:
654   /sbin
655
656 gawk:
657   /bin
658
659 if arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
660   pdisk:
661     /sbin/pdisk
662
663   lilo:
664     /bin/show_of_path.sh
665
666   fbset:
667     /etc/fb.modes
668     /usr/sbin/fbset
669
670   hfsutils:
671     /usr/bin/hattrib
672     /usr/bin/hcd
673     /usr/bin/hcopy
674     /usr/bin/hdel
675     /usr/bin/hdir
676     /usr/bin/hformat
677     /usr/bin/hls
678     /usr/bin/hmkdir
679     /usr/bin/hmount
680     /usr/bin/hpwd
681     /usr/bin/hrename
682     /usr/bin/hrmdir
683     /usr/bin/humount
684     /usr/bin/hvol
685 endif
686
687 initviocons:
688   /bin/initviocons
689   /usr/bin/termprobes
690
691 if arch eq 'ia32'
692   xfiregl1:
693     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl1_drv.o
694   xfiregl23:
695     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl23_drv.o
696 endif
697
698 if arch eq 'ia32'
699   # needed for blinux start script
700   sysvinit:
701     /sbin/{check,kill,start}proc
702
703   sbl:
704     /usr/lib/suse-blinux
705     /etc/init.d/suse-blinux
706     /etc/suse-blinux.conf
707     r /usr/lib/suse-blinux/profile/default
708     s y2base /usr/lib/suse-blinux/profile/default
709
710 endif
711
712 sysvinit:
713   /sbin/checkproc
714
715 syslogd:
716   /sbin/klogd
717   m /sbin/syslogd /sbin/syslogd.bin
718   x etc/syslogd /sbin/syslogd
719
720 openssh: prein
721   /etc/init.d/sshd
722   /etc/pam.d/sshd
723   /etc/ssh
724   /usr/sbin/sshd
725   /usr/bin/ssh
726   /usr/bin/ssh-keygen
727   /usr/bin/scp
728   e prein
729
730 heimdal-lib:
731   /etc
732   /usr/lib*/libasn1.so.*
733   /usr/lib*/libcom_err.so.*
734   /usr/lib*/libgssapi.so.*
735   /usr/lib*/libkrb5.so.*
736   /usr/lib*/libroken.so.*
737
738 openldap2-client:
739   /usr/lib/liblber.so.*
740   /usr/lib/libldap.so.*
741
742 cyrus-sasl:
743   /usr/lib*/libsasl2.so.*
744
745 db:
746   /usr/lib*/libdb-4*.so  
747
748 pam:
749   /etc/pam.d/other
750   /lib*/security
751   /lib*/libpam.so.*
752   /lib*/libpam_misc.so.*
753
754 pam-modules:
755   /{etc,lib*,sbin}
756
757   # don't use cracklib
758   c 755 0 0 /etc/security
759   R s/^(password:.*?)\s+use_cracklib\b/$1/ /etc/security/pam_pwcheck.conf
760
761 libxcrypt:
762   /lib*/libxcrypt.so.*
763
764 cracklib:
765   /usr/lib*/libcrack.so*
766
767 gdbm:
768   /usr/lib*/libgdbm.so*
769
770 vim:
771   /bin/vim
772   /bin/vi
773
774  r /lib*/security/pam_userdb.so
775
776  x etc/inst_setup_ssh /sbin/
777  c 755 0 0 /sbin/inst_setup_ssh
778  x etc/ssh /etc
779  c 644 0 0 /etc/ssh/*
780  d /root
781  x root/.yast2 /root
782  x root/.bash_history /root
783  x root/.bash_login /root
784  x root/.vimrc /root
785
786 parted:
787   /usr/sbin
788   /usr/lib*
789
790 jfsutils:
791   /sbin/{fsck.jfs,mkfs.jfs,jfs_logdump}
792
793 xfsprogs:
794   /sbin/fsck.xfs
795   /sbin/mkfs.xfs
796   /usr/sbin/xfs_{growfs,admin,db}
797
798 wget:
799   /etc
800   /usr/bin
801
802 openssl:
803   /usr/lib*
804   /usr/share/ssl
805
806 timezone:
807   /usr
808   r /usr/share/zoneinfo/posix
809   r /usr/share/zoneinfo/right
810
811 hex:
812   /usr/bin/hex
813
814 bzip2:
815   /usr/lib*/libbz2.so*
816
817 mdadm:
818   /sbin/mdadm
819
820 sock:
821   /usr/bin/sock
822
823 iproute2:
824   /sbin/ip
825
826 if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
827   s /.bin/smbmount /sbin/mount.smbfs
828   s /.bin/smbmnt /bin/smbmnt
829 endif
830
831 shadow:
832   /etc/pam.d/shadow
833   /usr/sbin/chpasswd
834
835 if arch eq 'ia64'
836   fpswa:
837     /sbin/fpswa_check_version
838 endif
839
840 c 644 0 0 /etc/shadow
841
842 gdbm:
843   /usr/lib*/libgdbm.so.*
844   /usr/lib*/libgdbm_compat.so.*
845
846 xf86tools:
847   /usr/sbin/fonts-config
848
849 if with_yast2 ne 'no'
850   if with_vera_font ne 'no'
851     e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
852     e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
853     e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
854   else
855     e mkfontscale usr/share/ghostscript/fonts
856     e mkfontdir usr/share/ghostscript/fonts
857     e fc-cache usr/share/ghostscript/fonts
858   endif
859   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
860   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
861   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
862   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
863
864   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/*
865   e sleep 2
866   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/font*
867 endif
868
869 r /usr/X11R6/bin/mkfontdir
870 r /usr/X11R6/bin/mkfontscale
871 r /usr/X11R6/bin/fc-cache
872
873 x /usr/lib/YaST/.Reh /usr/lib/YaST2
874 x etc/inst_setup /sbin/inst_setup
875 x etc/create_interface /sbin/create_interface
876 c 755 0 0 /sbin/inst_setup
877 c 755 0 0 /sbin/create_interface
878
879 # run depmod
880 E /sbin/depmod -a -F /System.map <kernel_ver>
881
882 # final clean up
883 r /etc/X11/xserver/C
884 r /usr/share/doc/packages/*
885
886 # r /modules
887 r /System.map
888 r /sbin/insserv
889
890 # some scripts write to /dev/null...
891 r /dev
892
893 x usr/bin/conservative_lndir usr/bin
894 if arch eq 'ppc'
895 x usr/bin/ppc_post_install.sh usr/bin
896 endif
897