- added perl & unicode things
[opensuse:installation-images.git] / data / root / root.file_list
1
2 #
3 # the 'root' system
4 #
5
6 d bin dev etc lib mnt root sbin tmp usr var
7 c 1777 0 0 tmp
8
9 # add some /etc files
10 x /etc/* /etc
11 r /etc/ssh/CVS
12 r /etc/CVS /etc/rpm/CVS /root/.ssh/CVS
13 r /etc/inst_setup
14 r /etc/inst_setup_ssh
15 r /etc/create_interface
16 r /etc/fvwmrc
17 R s/product_name/<product_name>/ /etc/motd
18 R s/product_name/<product_name>/ /etc/issue
19
20 fillup:
21   /bin
22
23 insserv:
24   /etc
25   /sbin
26
27 aaa_base: prein,postin
28 e prein
29   /etc/init.d
30   /etc/inputrc
31   /etc/rc.status
32   /etc/modules.conf{,.local}
33   /usr/bin/old
34   /root/.gnupg/suse_build_key
35   /root/.gnupg/suse_build_key
36   /var/adm/fillup-templates
37 e postin
38 r /var/adm/fillup-templates
39
40 tar:
41   /bin/tar
42
43 sed:
44   /bin/sed
45
46 perl:
47   /usr/bin/perl
48   /usr/lib/perl*/*/strict.pm
49
50 libacl:
51   /lib*
52
53 libattr:
54   /lib*
55
56 bash:
57   /bin/bash
58 s bash /bin/sh
59
60 readline:
61   /lib*/libreadline.so.4*
62   /lib*/libhistory.so.4*
63
64 ash:
65   /bin/ash.static
66
67 coreutils:
68   /bin/{chgrp,chmod,chown,cp,dd,df,ln,ls,mkdir,mknod,mv,rm,rmdir,sync}
69   /usr/bin/du
70   /bin/touch
71   /bin/{date,echo,false,pwd,sleep,stty,true,uname,basename}
72   /usr/bin/{expr,tee,dirname,chroot,test,tty}
73   /bin/cat
74   /usr/bin/{cut,head,md5sum,tail,tr,uniq,wc,od}
75   /bin/sort
76   /bin/kill
77
78 gzip:
79   bin/g{un,}zip
80
81 joe:
82   /usr/bin/joe
83   /etc/joerc
84
85 hwinfo:
86   /usr/lib*
87   /usr/sbin
88
89 mktemp:
90   /bin/mktemp
91
92 iputils:
93   /bin/ping
94
95 rpm:
96   /bin/rpm
97   /usr/lib/rpm/{rpmrc,macros}
98   /usr/lib/rpm/rpmpopt*
99   /usr/lib*/librpm*.so
100
101 util-linux:
102   /bin/guessfstype
103   /bin/{u,}mount
104   /bin/dmesg
105   /sbin/losetup
106   /sbin/blockdev
107   /sbin/fdisk
108
109 <kernel_rpm>:
110 if arch eq 'alpha'
111 # ???
112 #    m /boot/System.map-*.default /System.map
113     m /boot/System.map-* /System.map
114 else
115     m /boot/System.map-* /System.map
116 endif
117
118 if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
119
120   include ../initrd/gen/module.files.cd1
121
122 else
123
124   # make at least the directory to get depmod working
125   d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
126
127 endif
128
129 #if !(arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64' || arch eq 'ia64' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
130 if arch eq 'ia32'
131   pcmcia:
132     /sbin/cardmgr
133     /sbin/cardctl
134     /sbin/dump_cis
135 endif
136
137 ncurses:
138   /lib*/libncurses.so.5*
139   /usr/lib*/libncursesw.so.5*
140   /usr/lib*/libpanelw.so.5*
141   /usr/bin/reset
142   /usr/share/terminfo
143 s ../share/terminfo /usr/lib/terminfo
144
145 if arch eq 'alpha' || suse_xrelease eq 'beta'
146   libgcc:
147     /lib*
148 endif
149
150 popt:
151   /usr/lib*/libpopt.so*
152
153 glibc:
154   /sbin/ldconfig
155   /lib*/ld*
156   /lib*/lib{c,m}.so.6*
157   /lib*/{libcrypt.so.1*,libdb.so.2*,libdl.so.2*,libnsl.so.1*}
158   /lib*/{libnss_compat.so.2,libnss_dns.so.2,libnss_files.so.2,libnss_hesiod.so.2}
159   /lib*/{libnss_nis.so.2,libnss_nisplus.so.2,libresolv.so.2*,librt.so.1,libutil.so.1*}
160   /usr/sbin/rpcinfo
161   /usr/bin
162   /etc/rpc
163 r /usr/bin/db_*
164 r /usr/bin/{catchsegv,gencat,getconf,getent,glibcbug,iconv,lddlibc4,mtrace,rpcgen,sprof}
165 r /usr/sbin/{nscd,nscd_nischeck,utmpd}
166   /lib*/libpthread.so.0
167
168 glibc-locale:
169   /usr/lib*/gconv/ISO8859*
170   /usr/lib*/gconv/KOI*
171   /usr/lib*/gconv/UNICODE*
172   /usr/lib*/gconv/gconv-modules*
173
174   # built in base system
175   d usr/lib/locale
176   e cp /tmp/usr/lib/locale/locale-archive usr/lib/locale
177
178 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
179 kbd:
180   /usr/share/kbd
181   /bin/loadkeys
182   /usr/bin/{loadunimap,kbd_mode}
183   /bin/{chvt,loadkeys}
184   /usr/bin/{chvt,loadkeys}
185   /usr/bin/unicode_st{art,op}
186   m /var/adm/fillup-templates/sysconfig.keyboard /etc/sysconfig/keyboard
187
188 # temporary fix for yast's setfont problems
189 m /usr/bin/setfont /usr/bin/setfont.bin
190 x /usr/bin/setfont /usr/bin
191 endif
192
193 if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
194   hdparm:
195     /sbin/hdparm
196 endif
197
198 e2fsprogs:
199   /sbin
200   /lib*
201
202 file:
203   /usr/bin/file
204
205 if arch eq 'ia32' || arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
206   lilo:
207     /sbin/activate
208 endif
209
210 if arch eq 'ia64'
211   efibootmgr:
212     /usr/sbin/efibootmgr
213 endif
214
215 if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
216   s390-tools: postin
217     /sbin/zipl
218     /lib*/libparsecfg.so
219     /lib*/libvtoc.so
220     /boot
221     /etc/zipl.conf.sample
222     /sbin/dasdfmt
223     /sbin/fdasd
224     /sbin/zgetdump
225     e postin
226 #  s390utils:
227 #    /sbin/zilo
228 #    /sbin/silo
229 endif
230
231 raidtools:
232   /sbin/*
233
234 dosfstools:
235   /sbin/{mkdosfs,mkfs.msdos,dosfsck,fsck.msdos}
236
237 net-tools:
238   /bin/{domain,host}name
239   /sbin/{ifconfig,route}
240   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
241     /sbin/plipconfig
242   endif
243
244 portmap:
245   /sbin/portmap
246
247 if arch eq 'disabled'
248 umsprogs:
249   /sbin/*
250 c 0755 0 0 /sbin/umssync
251 s /sbin/umssync /bin/umssync
252 endif
253
254 util-linux:
255   /sbin/{mkfs,mkfs.minix,fsck.minix,mkswap,swapoff,swapon}
256   if !(arch eq 's390' || arch eq 's390x')
257     /sbin/{ctrlaltdel,hwclock}
258   endif
259   if arch eq 'ppc'
260     /etc/filesystems
261     /sbin/{clock,nvsetenv}
262   endif
263
264 d /var/adm /var/tmp /var/lib/{amanda,gdm,news,pgsql,rpm,uucp/taylor_config}
265 d /var/lock/subsys
266 d /var/log/news /var/named /var/run /var/spool/{atjobs,fax,fnet,lpd,mail,postfix,rwho,uucp}
267
268 d /var/X11R6/{bin,xkb/compiled,app-defaults}
269
270 s ../lock /var/spool/locks
271 s /usr/X11R6/lib/X11 /var/X11R6/lib
272
273 t /var/log/{faillog,lastlog,mail,messages,sendmail.st,wtmp,xdm.errors}
274 t /var/log/news/news.{crit,err,notice}
275
276 c 1777 0 0 /var/tmp
277
278 d /usr/{bin,lib,lib64,libexec,sbin,share}
279
280 s ../var/spool /usr/spool
281 s ../var/tmp /usr/tmp
282
283 grep:
284   /bin/{,e,f}grep
285
286 diffutils:
287   /usr/bin/{cmp,diff}
288
289 findutils:
290   /usr/bin/{find,xargs}
291
292 less:
293   /etc/lesskey
294   /usr/bin/less
295
296 modutils:
297  /sbin/{depmod,genksyms,insmod,ksyms,modinfo,modprobe,rmmod,insmod.static}
298  /sbin/{depmod,insmod,modprobe,rmmod}.old
299  /bin/lsmod{,.old}
300
301 ps:
302   /bin/ps
303   m /bin/fuser /usr/bin
304   /usr/bin/{free,killall,pstree,socklist,vmstat,top}
305
306 timezone:
307   /usr/share/zoneinfo/{iso3166,zone}.tab
308
309 strace:
310   /usr/bin/strace
311
312 if !(arch eq 'x86_64' || arch eq 'ia64' || arch eq 'alpha' || arch eq 's390' || arch eq 's390x')
313   ltrace:
314     /usr/bin/ltrace
315     /etc/ltrace.conf
316 endif
317
318 cpio:
319   /usr/bin/mt
320   /bin/cpio
321
322 freetype2:
323   /usr/lib*
324
325 c 0755 0 0 /usr/bin
326 c 0755 0 0 /usr/lib*
327 c 0755 0 0 /usr/sbin
328 c 0755 0 0 /usr/share
329
330 x /etc/ld.so.conf /etc
331
332 if with_yast2 ne 'no'
333   d /usr/X11R6/{bin,include/X11,share}
334
335   s X11R6 /usr/X11
336   # Don't do this!
337   # s /var/X11R6/bin/X /usr/X11R6/bin/X
338
339   if arch eq 's390' || arch eq 's390x'
340     XFree86-Xnest:
341       .
342     XFree86-Xvfb:
343       .
344   endif
345
346   c 0755 0 0 /dev
347
348   if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
349   # new XF86 4.0
350   XFree86-server:
351     /usr/X11R6/bin/XFree86
352     /usr/X11R6/lib*/modules/codeconv
353     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/{vga,fbdev}_drv.o
354   if arch eq 'ia32'
355     /usr/X11R6/lib*/modules/drivers/vmware_drv.o
356   endif
357     /usr/X11R6/lib*/modules/extensions/lib{dbe,extmod}.a
358     /usr/X11R6/lib*/modules/fonts/libbitmap.a
359     /usr/X11R6/lib*/modules/input
360     /usr/X11R6/lib*/modules/linux
361   if arch ne 'ia64' && arch ne 'sparc' && arch ne 'sparc64' && arch ne 'ppc' && arch ne 'ppc64'
362       /usr/X11R6/lib*/modules/*.uc
363   endif
364     /usr/X11R6/lib*/modules/lib*.a
365   endif
366
367   XFree86-libs:
368     /usr/X11R6/lib*/lib{X11,Xext}.so*
369     /usr/X11R6/lib*/lib{SM,ICE}.so*
370     /usr/X11R6/lib*/lib{Xmu,Xmuu,Xi,Xt,Xrender,Xpm,Xrandr,Xcursor}.so*
371     /usr/X11R6/lib*/libXft.so.2*
372     /usr/X11R6/lib/X11/locale
373     /usr/X11R6/bin/xauth
374
375   expat:
376     /usr/lib*/libexpat.so*
377
378   XFree86-compat-libs:
379    /usr/X11R6/lib*/lib{Xxf86misc,Xxf86vm}.so*
380
381   fontconfig:
382     /etc/fonts/fonts.conf
383     /usr/lib*/libfontconfig.so.*
384     /usr/bin/fc-cache
385
386   XFree86-Mesa:
387     /usr/lib*/libGL.so.*
388     /usr/lib*/libGLU.so.*
389
390   XFree86:
391     /usr/X11R6/lib/X11/{XErrorDB,XKeysymDB,rgb.txt}
392     /etc/X11/xkb
393     s /etc/X11/xkb /usr/X11R6/lib/X11
394     /usr/X11R6/bin/xkbcomp
395     /usr/X11R6/bin/setxkbmap
396     /usr/X11R6/bin/mkfontdir
397     /etc/X11/xserver
398   r /etc/X11/xserver/C
399   s /etc/X11/xserver /usr/X11R6/lib/X11
400   # unicode stuff
401   d /usr/X11R6/lib/X11/fonts/{misc,uni}
402     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/cursor.pcf.gz
403     # 'fixed' font
404     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/6x13-ISO8859-1.pcf.gz
405
406     /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.scale
407
408   x /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_{3,4} /usr/X11R6/lib/X11
409
410   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/{encodings.dir,fonts.alias,fonts.dir,olcursor.pcf.gz}
411
412
413   if arch eq 'x86_64' || arch eq 's390x' || arch eq 'ppc64'
414     R s#usr/X11R6/lib/modules#usr/X11R6/lib64/modules# /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config_4
415   endif
416
417   XFree86-fonts-75dpi:
418     m /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/helvB14-ISO8859-1.pcf.gz /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
419
420   libusb:
421     /usr/lib*/libusb*.so.*
422
423   resmgr:
424     /lib*/libresmgr.so.*
425   if arch eq 's390x'
426 #    these libs are needed for 32-Bit vnc
427
428     glibc-32bit:
429       /lib/ld.so.1
430       /lib/ld-2.2.5.so
431       /lib/libc.so.6
432       /lib/libdl.so.2
433       /lib/libm.so.6
434   endif
435   XFree86-Xvnc:
436     /usr/X11R6/bin/Xvnc
437   tightvnc:
438     /usr/X11R6/bin/vncpasswd.arg
439     /usr/share/vnc/classes
440
441   libxml2:
442     /usr/lib*/libxml2.so*
443
444   libxslt:
445     /usr/lib*
446     /usr/bin
447
448   curl:
449     /usr/lib*/libcurl.so*
450
451   fvwm2:
452     /usr/X11R6/bin/fvwm{,2}
453     /usr/X11R6/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
454     x etc/fvwmrc /usr/X11R6/share/fvwm/fvwmrc
455
456   libstroke:
457     /usr/lib*/libstroke.so*
458
459 endif
460
461 if with_yast2 ne 'no'
462   yast2:
463     /usr
464     /var
465     s /usr/lib/YaST2/bin/YaST2.start /sbin/yast
466   yast2-bootloader:
467     /
468   yast2-core:
469     /
470   yast2-country:
471     /
472   yast2-installation:
473     /
474   yast2-mouse:
475     /
476   yast2-ncurses:
477     /
478   yast2-network-instsys:
479     /
480   yast2-packagemanager:
481     /
482   yast2-packager:
483     /
484   yast2-qt:
485     /
486   yast2-repair:
487     /
488   yast2-storage:
489     /
490   yast2-transfer:
491     /
492   yast2-trans-bg:
493     /
494   yast2-trans-bs:
495     /
496   yast2-trans-cs:
497     /
498   yast2-trans-da:
499     /
500   yast2-trans-de:
501     /
502   yast2-trans-el_GR:
503     /
504   yast2-trans-en_GB:
505     /
506   yast2-trans-en_US:
507     /
508   yast2-trans-es:
509     /
510   yast2-trans-fr:
511     /
512   yast2-trans-hu:
513     /
514   yast2-trans-it:
515     /
516   yast2-trans-ja:
517     /
518   yast2-trans-ko:
519     /
520   yast2-trans-lt:
521     /
522   yast2-trans-nl:
523     /
524   yast2-trans-pt_BR:
525     /
526   yast2-trans-ru:
527     /
528   yast2-trans-sk:
529     /
530   yast2-trans-sl_SI:
531     /
532   yast2-trans-sv:
533     /
534   yast2-trans-tr:
535     /
536   yast2-trans-zh_CN:
537     /
538   yast2-x11:
539     /
540   yast2-xml:
541     /
542   yast2-update:
543     /
544   autoyast2-installation:
545     /
546   liby2util:
547    /
548
549   yast2-theme-<yast_theme>:
550     /
551     s <yast_theme> usr/share/YaST2/theme/current
552
553   gpart:
554     /usr/bin
555
556   if with_vera_font ne 'no'
557     bitstream-vera:
558       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/Vera*.ttf
559   else
560     ghostscript-fonts-std:
561       /usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW
562       /usr/share/ghostscript/fonts/fonts.scale
563       /usr/share/ghostscript/fonts/n019003l.pfb
564       /usr/share/ghostscript/fonts/n019004l.pfb
565       /usr/share/ghostscript/fonts/n019024l.pfb
566   endif
567
568 endif
569
570
571 libpng:
572   /usr/lib*/libpng*.so*
573
574 zlib:
575   /lib*/libz.so.1*
576
577 c 0755 0 0 /usr
578 if with_yast2 ne 'no'
579   c 0755 0 0 /usr/X11R6
580   c 0755 0 0 /usr/X11R6/bin
581   c 0755 0 0 /etc/X11
582 endif
583
584 libgcc:
585   /lib*/libgcc_s.so.*
586
587 libstdc++:
588   /usr/lib*/libstdc++*.so*
589
590 libjpeg:
591   /usr/lib*/libjpeg.so*
592
593 eject:
594   /bin/eject
595
596 if with_yast2 ne 'no'
597 # would be only needed for libqmng plugin
598 #  libmng:
599 #    /usr/lib*/libmng.so*
600 #  liblcms:
601 #    /usr/lib*/liblcms.so*
602
603   qt3:
604     /etc/X11/qtrc
605     /usr/lib/qt3/bin/qtconfig
606     /usr/lib/qt3
607     /usr/lib*/libqt*.so.3
608     /usr/lib/qt3/lib*/libqt*.so*
609   r /usr/lib/qt3/plugins/imageformats/libqmng*
610
611   kdebase3-SuSE:
612     /opt/kde3/share/config/SuSE/default/qtrc
613
614   kdelibs3:
615     /opt/kde3/lib*/kde3/plugins/styles/keramik.so
616     /opt/kde3/lib*/libkdefx.so*
617 endif
618
619 # remove these:
620 r root mnt tmp usr/libexec
621
622 if arch eq 'ia32'
623   syslinux:
624     /usr/sbin/syslinux
625 endif
626
627 netcfg:
628   /etc/{services,protocols}
629
630 if with_yast2 ne 'no' && arch ne 's390' && arch ne 's390x'
631   saxtools:
632      /usr/X11R6/bin
633    r /usr/X11R6/bin/xkbset
634   saxident:
635     /
636 endif
637
638 if arch eq 'ppc' || arch eq 'sparc' || arch eq 'sparc64'
639   # the agp module from xsvga may cause 700 permissions; fix it here
640   # c 0755 0 0 /lib/modules
641
642   # what for???
643   # d /lib/modules/<kernel_ver>/misc
644 endif
645
646 lvm:
647   /lib*/liblvm-*.so*
648   /sbin/lv*  
649   /sbin/pv* 
650   /sbin/vg*
651
652 reiserfs:
653   /sbin
654
655 gawk:
656   /bin
657
658 if arch eq 'ppc' || arch eq 'ppc64'
659   pdisk:
660     /sbin/pdisk
661
662   lilo:
663     /bin/show_of_path.sh
664
665   fbset:
666     /etc/fb.modes
667     /usr/sbin/fbset
668
669   hfsutils:
670     /usr/bin/hattrib
671     /usr/bin/hcd
672     /usr/bin/hcopy
673     /usr/bin/hdel
674     /usr/bin/hdir
675     /usr/bin/hformat
676     /usr/bin/hls
677     /usr/bin/hmkdir
678     /usr/bin/hmount
679     /usr/bin/hpwd
680     /usr/bin/hrename
681     /usr/bin/hrmdir
682     /usr/bin/humount
683     /usr/bin/hvol
684 endif
685
686 initviocons:
687   /bin/initviocons
688   /usr/bin/termprobes
689
690 if arch eq 'ia32'
691   xfiregl1:
692     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl1_drv.o
693   xfiregl23:
694     /usr/X11R6/lib/modules/drivers/firegl23_drv.o
695 endif
696
697 if arch eq 'ia32'
698   # needed for blinux start script
699   sysvinit:
700     /sbin/{check,kill,start}proc
701
702   sbl:
703     /usr/lib/suse-blinux
704     /etc/init.d/suse-blinux
705     /etc/suse-blinux.conf
706     r /usr/lib/suse-blinux/profile/default
707     s y2base /usr/lib/suse-blinux/profile/default
708
709 endif
710
711 sysvinit:
712   /sbin/checkproc
713
714 syslogd:
715   /sbin/klogd
716   m /sbin/syslogd /sbin/syslogd.bin
717   x etc/syslogd /sbin/syslogd
718
719 openssh: prein
720   /etc/init.d/sshd
721   /etc/pam.d/sshd
722   /etc/ssh
723   /usr/sbin/sshd
724   /usr/bin/ssh
725   /usr/bin/ssh-keygen
726   /usr/bin/scp
727   e prein
728
729 heimdal-lib:
730   /etc
731   /usr/lib*/libasn1.so.*
732   /usr/lib*/libcom_err.so.*
733   /usr/lib*/libgssapi.so.*
734   /usr/lib*/libkrb5.so.*
735   /usr/lib*/libroken.so.*
736
737 openldap2-client:
738   /usr/lib/liblber.so.*
739   /usr/lib/libldap.so.*
740
741 cyrus-sasl:
742   /usr/lib*/libsasl2.so.*
743
744 db:
745   /usr/lib*/libdb-4*.so  
746
747 pam:
748   /etc/pam.d/other
749   /lib*/security
750   /lib*/libpam.so.*
751   /lib*/libpam_misc.so.*
752
753 pam-modules:
754   /{etc,lib*,sbin}
755
756   # don't use cracklib
757   c 755 0 0 /etc/security
758   R s/^(password:.*?)\s+use_cracklib\b/$1/ /etc/security/pam_pwcheck.conf
759
760 libxcrypt:
761   /lib*/libxcrypt.so.*
762
763 cracklib:
764   /usr/lib*/libcrack.so*
765
766 gdbm:
767   /usr/lib*/libgdbm.so*
768
769 vim:
770   /bin/vim
771   /bin/vi
772
773  r /lib*/security/pam_userdb.so
774
775  x etc/inst_setup_ssh /sbin/
776  c 755 0 0 /sbin/inst_setup_ssh
777  x etc/ssh /etc
778  c 644 0 0 /etc/ssh/*
779  d /root
780  x root/.yast2 /root
781  x root/.bash_history /root
782  x root/.bash_login /root
783  x root/.vimrc /root
784
785 parted:
786   /usr/sbin
787   /usr/lib*
788
789 jfsutils:
790   /sbin/{fsck.jfs,mkfs.jfs,jfs_logdump}
791
792 xfsprogs:
793   /sbin/fsck.xfs
794   /sbin/mkfs.xfs
795   /usr/sbin/xfs_{growfs,admin,db}
796
797 wget:
798   /etc
799   /usr/bin
800
801 openssl:
802   /usr/lib*
803   /usr/share/ssl
804
805 timezone:
806   /usr
807   r /usr/share/zoneinfo/posix
808   r /usr/share/zoneinfo/right
809
810 hex:
811   /usr/bin/hex
812
813 bzip2:
814   /usr/lib*/libbz2.so*
815
816 mdadm:
817   /sbin/mdadm
818
819 sock:
820   /usr/bin/sock
821
822 iproute2:
823   /sbin/ip
824
825 if arch ne 's390' && arch ne 's390x'
826   s /.bin/smbmount /sbin/mount.smbfs
827   s /.bin/smbmnt /bin/smbmnt
828 endif
829
830 shadow:
831   /etc/pam.d/shadow
832   /usr/sbin/chpasswd
833
834 if arch eq 'ia64'
835   fpswa:
836     /sbin/fpswa_check_version
837 endif
838
839 c 644 0 0 /etc/shadow
840
841 gdbm:
842   /usr/lib*/libgdbm.so.*
843   /usr/lib*/libgdbm_compat.so.*
844
845 xf86tools:
846   /usr/sbin/fonts-config
847
848 if with_yast2 ne 'no'
849   if with_vera_font ne 'no'
850     e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
851     e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
852     e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
853   else
854     e mkfontscale usr/share/ghostscript/fonts
855     e mkfontdir usr/share/ghostscript/fonts
856     e fc-cache usr/share/ghostscript/fonts
857   endif
858   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
859   e mkfontdir usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
860   e mkfontscale usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
861   e fc-cache usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni
862
863   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/*
864   e sleep 2
865   e touch usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/font*
866 endif
867
868 r /usr/X11R6/bin/mkfontdir
869 r /usr/X11R6/bin/mkfontscale
870 r /usr/X11R6/bin/fc-cache
871
872 x /usr/lib/YaST/.Reh /usr/lib/YaST2
873 x etc/inst_setup /sbin/inst_setup
874 x etc/create_interface /sbin/create_interface
875 c 755 0 0 /sbin/inst_setup
876 c 755 0 0 /sbin/create_interface
877
878 # run depmod
879 E /sbin/depmod -a -F /System.map <kernel_ver>
880
881 # final clean up
882 r /etc/X11/xserver/C
883 r /usr/share/doc/packages/*
884
885 # r /modules
886 r /System.map
887 r /sbin/insserv
888
889 # some scripts write to /dev/null...
890 r /dev
891
892 x usr/bin/conservative_lndir usr/bin
893 if arch eq 'ppc'
894 x usr/bin/ppc_post_install.sh usr/bin
895 endif
896