descriptionae477e5b69862e88b4ae9cac33a6a57f10
last changeSun, 9 Mar 2014 07:50:24 +0000 (08:50 +0100)
shortlog
2014-03-09 Часлав ИлићСтапање. [>ilic] master
2014-03-09 Часлав ИлићСтабилна грана пребачена на 1.12.
2013-03-10 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2013-03-10 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
2012-10-29 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2012-10-29 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
2012-08-18 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2012-08-18 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
2012-06-24 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2012-04-01 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2012-04-01 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
2012-02-18 Часлав ИлићДопуне. [>ilic]
2012-02-18 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
2012-02-18 Часлав ИлићПребачено на стабилну грану (1.10).
2012-01-14 Часлав ИлићИсправка обележавања (пријавио Нилс). [>ilic]
2012-01-14 Часлав ИлићСтапање. [>ilic]
...
heads
4 years ago master